Kurs for dyslektikere

Arve2 - Klikk for stort bilde Sosiallærer Arve Paulsen, ved Tangenåsen ungdommskole har for 3.år på rad, i samarbeid med pedagogisk- psykologisk tjeneste ( PPT) arrangert felleskurs  for elever med dysleksi sammen med deres lærere og foresatte på Tangenten fredag 7. september. Kurset er populært og det må settes et tak på omtrent 60 deltakere.

 

Det årlige kurset gir opplæring i bruk av skrivestøtteprogrammet Textpilot, som leveres av Lingit.  For dyslektikere er det å få opplest egen og andres tekst samt hjelp til å stave ord, en stor og nødvendig hjelp. For flere elever kan det bety at de kan delta i ordinær opplæring. Målet med kurset er at alle dyslektikere i løpet av mellomtrinnet skal kunne bruke skrivestøtteprogrammet og være trygge brukere når de begynner på ungdomsskolen. Flere skoler har nå mange lærere som kan programmet og disse lærer opp elevene selv på skolene. På sikt ønsker vi at all opplæring gis på den enkelte skole.
 

Det er elever på mellomtrinnet og ungdomstrinnet som prioriteres. På småskoletrinnet er det viktigste tiltaket lesekurs og tilpassede lesetekster slik at lesehastigheten systematisk kan trenes opp. Skrivestøtteprogrammet er et såkalt kompenserende hjelpemiddel som eleven får gratis via NAV når en har fått påvist en dysleksidiagnose hos PPT.

Fant du det du lette etter?