Kunstgaven til omsorgsboliger vist fram

Lars Aurtande poserer foran sitt eget bilde. Torbjørn Andersen Torsdag 23. september ble kunstgaven til Fjellstrand og Hellvikskog omsorgsboliger vist fram. En av de 43 kunstnerne som har fått sitt bilde hengende på Fjellstrand er Lars Aurtande.

- Dette er kjempestas. Det er ekstra stas for meg å bli kjøpt inn til et offentlig bygg. Det er en ekstra berikelse for meg. Det er også gøy å bli gjort litt stas på i forbindelse med presentasjonen av disse bildene, sier Aurtande.

 

Han skal også delta under helgens Kulturisten.

 

- Jeg grugleder meg litt til Kulturisten. Jeg har også fått laget noen nye ting i siste liten som jeg gleder meg stort til å kunne presentere, sier Aurtande.

 

Nesoddens ordfører Truls Wickholm, leder for utsmykkingskomitéen Tone Winje, virksomhetsleder Kultur, næring og idrett og kommunalsjef for Helse, omsorg og sosial, Anita Nilsen holdt taler i forbindelse med kunstframvisningen. 

 

- Det er virkelig gjennomtenkt hva slags bilder som er kjøpt inn og hvor de skal henge, sa Nilsen i sin tale.

 

Fra venstre: Ordfører Truls Wickholm, Tor Lindberg, Wenche Folberg, Tone Winje og Anita Nilsen. Torbjørn Andersen Tone Winje sa blant annet at det var en stor festdag. Ordfører Truls Wickholm påpekte at kunsten har gitt et løft for omsorgsboligene. Han takket også utsmykkingskomiteen og kunstnerne.

 

Avslutningsvis holdt kunstner og medlem i komitéen, Hilde Flikke, et varmt innlegg om hvordan bildene kan oppleves ulikt fra person til person, fra dag til dag, fra årstid til årstid. Deretter tok hun dem som ville på en liten kunstvandring i lokalene.

 

 

BAKGRUNN OM KUNSTPROSJEKTET PÅ HELLVIKSKOG OG FJELLSTRAND OMSORGSBOLIGER


Under den pågående korona-pandemien omdisponerte formannskapet i Nesodden kommune en million kroner til kunstinnkjøp til eldre på Hellviksskog og Fjellstrand omsorgsboliger. Kommunens utsmykkingskomité fikk i oppdrag å anskaffe veggkunst til de to boligene, og gjennom det yte et næringsbidrag til kunstnerne i en krevende tid.

 

Med bakgrunn i koronasituasjonen var det ønskelig at innkjøpene kunne skje relativt raskt, og samtidig at midlene ble spredt på flere kunstnere. Det ble derfor tidlig klart for komitéen at de måtte gå til innkjøp av ferdige verk.

 

Mål for prosjektet har vært å anskaffe berikende, styrkende og utfordrende kunst til glede for beboere, ansatte, pårørende og andre besøkende. Komitéen har ønsket å slippe til ulike stemmer, ulike uttrykk, og speile en god bredde av nyutdannede, etablerte, unge og eldre kunstnere.

 

Innkjøpskomiteen har bestått av representanter fra Nesodden kulturråd, «Kultur, miljø og teknikkutvalget» (KMT) og kulturadministrasjonen.

 

Komitéen vil løfte frem politikerne i kunst- og kulturkommunen Nesodden sin vilje til å sikre kunstinnkjøp i offentlige rom – denne gangen til de eldre, og samtidig yte koronastøtte til kunstnere i en økonomisk vanskelig tid.

 

I Kulturplan 2016 til 2023 kan man lese: «Nesodden kommune bør utarbeide retningslinjer for kunst i offentlige bygg og uterom. Retningslinjene kan medvirke til en helhetlig estetisk utforming av offentlige rom, og legge til rette for kunstopplevelser for alle innbyggere.»

 

Det er komiteens håp at dette flotte prosjektet vil inspirere til å lage slike retningslinjer til bruk ved nybygg og rehabiliteringer.

 

Innkjøpskomitéen for kunst har bestått av

Representanter for Nesodden kulturråd (NKR): Hilde Grønner Flikke og Farhad Kalantary

Representanter for det politiske utvalget Kultur, miljø og teknikk (KMT): Marianne Bredesen og Tor Lindberg

Representant for kommuneadministrasjonen: Tone Winje, virksomhetsleder Kultur, næring og idrett (KNI)

 

Her er noen av kunstnerne som deltok under framvisningen av kunsten. Torbjørn Andersen  

Liste over innkjøpte kunstnere: Vanna Bowles, Andrea Bakketun, Peter Mohall, Bjørg Omholt, Ingrid Jangaard Ousland, Hildegunn Solbø, Alexis Tomas Parra Saez, Terje Risberg, Løvaas & Wagle, Lars Aurtande, Charlotte Engelhaart, Beate Fjellberg, Jon Benjamin Tallerås, Gro Korsmoe, Grete Neseblod, Camilla Jensen, Elin Rødseth, Iben Sandemose, Vibeke Lunel, Sverre Gullesen, Ruta Pakarklyte, Trine Mauritz, Unni Svabø, Helga Bu, Brita Skybak, Sigrid Hynell Fleicher, Nils Aasland, Malin Redvall, Linn-Mari Staalnacke, Christian Tony Norum, Ingvild Tofte Kjær, Lise Steingrim, Damian Burgess, Ingrid Lilja Arntzen, Jannik Abel, Ingunn Mosberg, Wenche Gulbrandsen, Liv Roald Page, Greg Pope, Lars August Stensli, Hedvig Lien Rytter, Cathrine Myrum og Johannes Bloch Hellum