Kulturplan 2016-2023

Kulturplan 2016–2023 ble vedtatt i Kommunestyret desember 2016. Planen er retningsgivende og har et langsiktig perspektiv som skal ivareta Nesoddens mangfold innen planens hovedsatsingsområder.

 

Kulturplan 2016–2023 skal sikre en stø kurs for kulturfeltet for årene som kommer. Målet er at kulturplanen skal bidra til å styrke Nesoddens posisjon som en aktiv og betydningsfull kunst- og kulturkommune, og dermed synliggjøre at Nesodden er den kommunen i landet med størst kunstnertetthet. Gjennom økt fokus på regionalt, nasjonalt og internasjonalt kultursamarbeid skal Nesodden settes på kartet som en sterk kulturkommune.

 

En stor takk til alle som har bidratt i prosessen!

 

 

Visning av kulturplanen

Har kan du bla deg gjennom kulturplanen.

Last ned kulturplanen

Ønsker du å laste ned kulturplanen har du en pdf-utgave her. (PDF, 16 MB)