Koronavirus - kriterier for testing

Klikk for stort bildeDet anbefales at alle med mistenkt covid-19 testes. For å sikre at helseressurser og testkapasitet brukes best mulig, testes man vanligvis ikke personer uten symptomer.

 

Du må ha rekvisisjon fra fastlegen din for å bli testet, dette gjelder også på teststasjonen ved Kommunesenter syd. Hvis du mener at du bør testes tar du kontakt med din fastlege. Hvis fastlegen din er i en annen kommune enn der du selv bor, tar du kontakt med legevakten du sogner til.

FHI presiserer også at helsepersonell med milde symptomer kan se an symptomene i to døgn før de blir testet. Personer i hjemmekarantene testes ikke, og de skal heller ikke kontakte helsevesenet med mindre de har behov for helsehjelp. Å bli testet for koronavirus vil ikke vil gjøre noe utslag for videre oppfølging, da man uansett skal overholde karantenen. 


Hvem skal testes?

Folkehelseinstituttet anbefales at det utføres testing av alle personer med akutt luftveisinfeksjon som har feber, hoste eller tungpustethet, eller som lege mistenker har covid-19.

Ved manglende kapasitet bør grupper testes i prioritert rekkefølge: 

  1. Pasient med behov for innleggelse.
  2. Pasient/beboer i sykehjem eller annen helseinstitusjon.
  3. Ansatt i helsetjenesten med pasientnært arbeid.
  4. Person over 65 år, eller voksen med underliggende sykdom*.
  5. Person som er i karantene pga nærkontakt til et bekreftet tilfelle av covid-19, eller etter reise.
  6. Ansatt, barn eller elev i gjenåpnet barnehage, skole eller skolefritidsordning.
  7. Andre med mistenkt covid-19.

*Alvorlig eller dårlig regulert underliggende sykdom som hjerte-karsykdom, diabetes, sykelig overvekt, kronisk nyresvikt, betydelig nedsatt lungefunksjon mm. Les mer: risikogrupper og deres pårørende.

Kategori 1-3 bør testes på vid indikasjon. Kategori 6-7 bør fortrinnsvis se det an hjemme i 2 døgn før test vurderes.  

Dersom testresultatet er negativt, og det fortsatt er mistanke om covid-19, kan retesting vurderes.

Døde i helseinstitusjon som lege mistenker hadde covid-19, bør testes post mortem for covid-19.

Personer uten symptomer bør vanligvis ikke testes. Det kan gjøres unntak og lokale tilpasninger, for eksempel før kirurgiske inngrep i spesialisthelsetjenesten, blant beboere på sykehjem ved smitteoppsporing, samt som ledd i vitenskapelige studier.

 

Les mer på FHIs hjemmesider.

FHIs informasjon om prøvetaking og testing 

 

Til kommunens informasjonsside om koronavirus