Kommunestyrets budsjettbehandling - Viktige datoer

Klikk for stort bilde Den 18. oktober la rådmannen fram sitt forslag til budsjett og økonomiplan for 2019-2022.
Her er en oversikt over veien videre mot et endelig budsjettvedtak i kommunestyret i desember.

 

 

 

 • Mandag 5. november - Budsjettmøte.
  Ordfører innkaller gruppeledere fra kommunestyret og varaordfører til forhandlingssamtaler om budsjettet.
  Møtet avholdes på møterom Agnor på Tangenten fra klokken 16:30.
   
 • Onsdag 14. november - Budsjetthøring.
  Det avholdes en budsjetthøring i forkant av formannskapsmøtet. Mer informasjon om høringen vil bli publisert på nett i løpet av uke 45.
   
 • Onsdag 28. november - Formannskapsbehandling.
  Formannskapet avgir sin innstilling til kommunestyret i budsjettsaken. Innstillingen ligger ute til offentlig ettersyn i 2 uker før endelig behandling i kommunestyret.  KrF og FrP, som ikke er representert i formannskapet, inviteres med på møtet for å delta i diskusjonen.
   
 • Onsdag 12. desember - Kommunestyrets budsjettmøte
  Kommunestyret vedtar budsjett og økonomiplan for 2019-2022.


Rådmannens forslag til budsjett og økonomiplan for 2019-2022 finner du her.

Fant du det du lette etter?