Klima- og miljørapport 2019 og kommunens første arealregnskap

Klikk for stort bildeSørbyskogen Anja Antonsen Onsdag 17. juni ble klima- og miljørapport 2019 enstemmig vedtatt av kommunestyret i Nesodden kommune.

Rapporten er en årlig statusrapport om gjennomførte tiltak innen klima og miljø, samt klimagassutslipp i kommunen (klimaregnskap). I år inkluderte rapporten også kommunens første arealregnskap.

På samme måte som klimaregnskapet brukes som et verktøy for å redusere klimagassutslipp i kommunen, er arealregnskapet et viktig verktøy for å jobbe med å begrense tapet av biologisk mangfold og naturområder.

I følge Den norske rødlista og Det internasjonale Naturpanelet er arealendringer den største trusselen mot biologisk mangfold. Første steg er oversikt og informasjon om biologisk mangfold i kommunen, for eksempel eksisterende verneområder og sårbare naturtyper og arter. En oversikt over historiske arealbruksendringer inngår også i oversikten. Neste steg er å utrede hvilke områder som er spesielt utsatt og hvilke tiltak som bør settes inn.

Arealregnskap er et relativt nytt verktøy for kommuner og er et utviklingsarbeid. Det vil videreutvikles og oppdateres årlig med ny informasjon.

Les Klima- og miljørapport 2019 her. (PDF, 3 MB)

Vedlegg, klima- og miljørapport 2019. (PDF, 34 MB)