Kaster du søppel i havet uten å vite om det?

Visste du at søppel som kastes i toalettet kan havne i havet, langs strendene våre og i naturen? I tillegg skaper det store problemer for renseanleggene våre. Dette er et stadig økende problem i hele Norge - også på Nesodden. 

Vi trenger din hjelp!

For å få bukt med problemet trenger vi hjelp fra alle våre innbyggere. Kast søppel der det hører hjemme - i søppelkassen! Det er kun tre ting som skal i do - tiss, bæsj og dopapir. 

 

- Søppel i renseanleggene er et stort problem for oss, og skadeomfanget er større en vanlig, sier driftstekniker i kommunen, Radoslaw Jan Gnatowski. - Matfett, våtservietter og annet avfall som blir skylt ned i toalett og vask binder seg sammen til solide propper, som tetter rør eller fester seg i pumper. På grunn av dette ender mye plast og annet avfall opp i havet.

- Vi har økte utgifter på både utrykkinger, bemanning og service på pumpestasjoner. Vi ser også at dette forkorter levetiden på utstyret til kommunen. Nå ber vi innbyggerne om hjelp! - Det du trekker ned i do forsvinner ikke, det dukker opp opp igjen hos oss eller i naturen, sier Gnatowski.


Ikke kast dette i toalettet:

  • Snus og sneiper
  • Q-tips
  • Bomull
  • Tanntråd
  • Linser
  • Våtservitetter og kluter
  • Bind og tamponger
  • Matfett

 

Hva skjer med det du spyler ned i toalettet?

Vannet og det du har spylt ned sendes gjennom et ledningsnett til et renseanlegg. For å få avløpsvannet hele veien er det flere pumpestasjoner i avløpsnettet som driver vannet videre. Våtservietter, bind og annet søppel som spyles ned i toalettet surrer seg ofte fast i disse pumpene og fører til pumpestans. Varer pumpestansen lenge kan det føre til overløp.

 

Overløp er “rømningsveier” for avløpsvannet i kloakken. Er det pumpestans, kraftig regnvær eller tette rør i avløpsnettet, trenger vannet et sted å renne ut for at det ikke skal komme opp igjen av toalettet ditt hjemme. Dette urensede avløpsvannet, med søppelet folk skyller ned, renner da ut i dypet på sjøen og i bekker, elver og strandsoner. Dette kan ha store konsekvenser for natur og miljø, både på kort og lang sikt. 

 

Søppelet som kommer seg forbi pumpene og hele veien til renseanlegget kan bli stoppet av rister. I hele landet samler og leverer renseanleggene hvert år mange tusen tonn oppsamlet søppel fra avløpsnettet, og leverer til avfallsselskaper for videre håndtering. Dette blir dyrt i lengden, noe vi innbyggere betaler for. Men ristene klarer ikke fange opp hver minste lille ting som flyter i avløpsvannet.  Smått søppel som ristene ikke greier å fange opp og blir med det rensede vannet ut i havet. Les mer om alt dette hos Norsk Vann.  Her kan du lese mer om dovett og fettvett.