Innsyn i byggesaker

PepperkakehusDokumenter som inngår i byggesaker er tilgjengelige og kan lastes ned direkte fra våre nettsider.

 

Vi gjør oppmerksom på at det kun er tekstdokumenter som publiseres på nett. Tegninger må bestilles via bestillingsskjema for innsyn.

 

Du kan søke etter din sak slik:

 • Søk ved hjelp av kommunens saksnummer.
 • Søk ved hjelp av gårdsnummer og bruksnummer.
  Feltet for gårdsnummer må inneholde to sifre. Eksempel: 01.
  Feltet for bruksnummer må inneholde fire sifre. Eksempel: 0012

 

Søk etter din byggesak her

Noen dokumenter vil ikke bli publisert på nettet. Det er fordi de inneholder opplysninger som er underlagt taushetsplikt, eller fordi de av andre grunner ikke aktivt skal eller bør publiseres på internett.

 

Følgende dokumenter vil vi ikke publisere på nett:

 • Dokumenter som inneholder opplysninger som er underlagt taushetsplikt i lov eller i medhold av lov
 • Dokumenter som inneholder sensitive personopplysninger som er nevnt i personopplysningsloven § 2 nr. 8
 • Dokumenter som inneholder fødselsnummer, personnummer eller nummer med tilsvarende funksjon
 • Dokumenter som inneholder opplysninger om lønn
 • Dokumenter som arkitekttegninger, plantegninger og/eller fasadetegninger o.l.
 • Dokumenter som inneholder bilder av barn
 • Kvittering for nabovarsel
 • Vitnemål med karakterer og CV’ er

 

Bestill innsyn i dokumenter

Du kan be om innsyn i dokumenter ved å fylle ut skjemaet for bestilling av innsyn/kopi fra kommunes dokumentarkiv.

 

I de tilfellene hvor du kjenner saksnummeret, er det fint om du oppgir dette i bestillingsskjemaet.

 

Du kan også bestille innsyn ved å søke i postlistene. Postlistene er en oversikt over all post til og fra kommunen en spesifikk dag. For å bestille innsyn søker du opp journalposten du er ute etter, og deretter klikker du på «Bestill dokument».   

 

Søk etter byggesaker i BraArkiv

Kommunen har digitalisert sitt gamle byggesaksarkiv (saker fra perioden tidlig 1900-tall til 2006). Du er velkommen til å søke i denne databasen (BraArkiv) fra en publikums-PC i Tangenten, Kongleveien 2. 

 

Dersom det ikke er mulig for deg å komme til Tangenten for å gjøre søk i BraArkiv, kan Dokumentsenteret være behjelpelig med å hente frem ønsket dokumentasjon. Vi gjør oppmerksom på at det kan ta inntil 14 dager før du mottar dokumentene, men vi forsøker å utføre oppdraget så raskt som mulig.

 

Retten til innsyn

Rett til innsyn i offentlige dokumenter er hjemlet i Offentlighetsloven. Loven slår fast at en kommunes dokumenter som hovedregel er offentlige. Alle kan derfor kreve innsyn i disse.