Innføring av tilsynsavgift for salgssteder av tobakksvarer o.l. i Nesodden kommune

Klikk for stort bilde  Alle utsalgssteder som selger tobakksvarer og tobakkssurrogater skal være registrert i Tobakkssalgsregisteret og kommunen skal føre tilsyn med salgsstedet. Tilsynet finansieres av avgifter og skal være selvfinansierende.

 

Nesodden kommunestyre vedtok den 6.11.2019 å kreve inn en årlig tilsynsavgift fra salgssteder av tobakksvarer og tobakkssurrogater i Nesodden kommune. Den årlige tilsynsavgiften skal utgjøre det til enhver tid gjeldende maksimalbeløp fastsatt av Helse- og omsorgsdepartementet. Avgiften innføres med virkning fra og med 1.januar 2020 og avgiften kreves inn på slutten av avgiftsåret.

Dette betyr at virksomheter i Nesodden kommune som er registrert i tobakkssalgsregisteret fra og med 1.januar 2020 må betale årlig tilsynsavgift til Nesodden kommune. Avgiften blir innkrevd på slutten av avgiftsåret.

 

For 2019 utgjør avgiften 4.580 kroner og 1.220 kroner for midlertidige salgssteder.

 

Du kan lese mer om ordningen på våre nettsider her eller på www.helsedirektoratet.no.