Innfører rødt nivå i skole og barnehage 6.-9. april.

I uken etter påske gjelder rødt tiltaksnivå i grunnskolene og barnehagene på Nesodden.

Før påske, og gjennom påsken, har det vært smittetilfeller knyttet til enkelte skoler og barnehager på Nesodden. Disse utbruddene ser nå ut til å være under kontroll, og smitteraten er på vei nedover. Samtidig er smitteraten fortsatt høy, det er en høy andel positive tester og relativt få tester seg gjennom påskehelgen. Kombinert med økt mobilitet i påskeferien, er det derfor betydelig risiko for at smitten kan øke igjen.


På denne bakgrunn har kriseledelsen i Nesodden kommune, etter å ha drøftet med Folkehelseinstituttet, besluttet å innføre rødt nivå på alle skolene og barnehagene i uken etter påske (jf. Nivåinndeling av smitteverntiltak – trafikklysmodellen - Helsedirektoratet).


Kriseledelsen vil fredag 9. april ta en ny avgjørelse på hvilket tiltaksnivå som skal gjelde fra mandag 12. april. Dersom den positive trenden de siste dagene fortsetter, vil i utgangspunktet gult nivå gjeninnføres.

 

Dette gjelder på skolene og i barnehagene i uke 14:

Rødt nivå i alle skoler og barnehager fra tirsdag 6. april til og med fredag 9. april.
 

Barnehager:

Åpningstid kl. 9-16.
Full åpningstid kl. 07.00-17:00 for sårbare barn og for barn med foresatte i samfunnskritiske jobber, etter påmelding til barnehagen. Det skal søkes ved å henvende seg til barnehagen. Liste over kritiske samfunnsfunksjoner - regjeringen.no.
 

Skoler:

1.-4. trinn: Skal møte på skolen hele uken.

5.-10. trinn: Tirsdag 6. april blir det digital hjemmeundervisning for alle. Fra onsdag 7. april til og med fredag 9. april vil skolene legge opp til fysisk oppmøte på skolene, men kanskje med redusert oppmøtetid. Skolen informerer om opplegg direkte til sine elever og foresatte.
 

SFO:

Åpningstid kl. 8-16.           

Sårbare barn og foresatte, som er definert som samfunnskritisk personell, tilbys opphold for barn som går på 1.-4. trinn på SFO kl. 07:30 og til skolestart og etter skoletid til kl. 17:00. Dette gjelder for barn som er meldt på til SFO også til vanlig. Det skal søkes ved å henvende seg til SFO. Liste over kritiske samfunnsfunksjoner - regjeringen.no.
 

Nesodden videregående skole:

Opprettholder rødt nivå ut uke 14.

 

Rødt nivå* betyr:

 1. Ingen syke skal møte på skolen
 2. God hygiene og forsterket renhold
 3. Kontaktreduserende tiltak:
  • Unngå fysisk kontakt mellom personer (håndhilsning og klemming)
  • Dele klasser inn i mindre kohorter (klassestørrelsen halveres)
  • To kohorter kan samarbeide utendørs
  • Unngå samlinger med mer enn to samarbeidende kohorter 
  • Avstand mellom ansatte (minst én meter i alle situasjoner)
  • Faste lærere til hver kohort så langt det er mulig
  • Tilstrebe avstand mellom elever/ansatte som ikke tilhører samme kohort
  • Unngå trengsel og store samlinger 
  • Samme kohorter på SFO som i skolen
  • Ha egne områder i skolegården for ulike klasser/kohorter i pauser/friminutt 
  • Vurdere alternerende oppmøtetider for elever

*Kopi av teksten fra Nivåinndeling av smitteverntiltak – trafikklysmodellen - Helsedirektoratet