Informasjon vedrørende Sankthansbål

Shutterstock Her er noen råd og regler for Sankthansbålet.

Det er generelt bålforbud mellom 15. april og 15. september. Sankthansbål kan brennes etter tillatelse fra brannvesenet. Det gis ikke tillatelse til brenning av annet enn rene materialer. Henvendelser til Follo Brannvesen IKS kan rettes til telefon 64 85 10 00

 

Bålbrenning viktig symbol

Mer enn noe annet er det vel bålet som er det viktigste symbolet på feiring av Sankthans eller Jonsok. Det brennes store bål i hele landet, og særlig mange er det langs kysten.

 

Folk flest tenker HMS når de søker brannvesenet om tillatelse til et sankthansbål, og folk flest er også klar over at utrangerte småbåter ikke skal brennes av hensyn til miljøet, uansett hva båten er lagd av.

 

Men det kan virke som ikke alle er klar over at det ofte er mye annet som havner på sankthansbålet som også kan være kilde til forurensning av jord og luft, samt gi helseplager for de som står rundt bålet.

 

Det eneste som skal brennes på et sankthansbål er rene tre-produkter.

 

Regler for trygg bålbrenning

  • En person skal være ansvarlig for bålet, og personen skal alltid være tilgjengelig og ha tilgang til telefon for eventuelt å melde fra om ukontrollert brann.
  • Bålet skal kun inneholde rene og tørre trematerialer.
  • Grunneiers tillatelse må innhentes.
  • Tilstrekkelig godt slokkeutstyr må være tilgjengelig nær bålplassen. Eksempelvis et stort nok antall bøtter med vann.
  • Bålet må slokkes helt før det forlates.
  • Bålområdet skal ryddes etter bruk (spesielt for spikre).

 

 

Farlige giftstoffer

Impregnerte materialer avgir giftige gasser ved brann. Det samme gjelder skumgummimadrasser, møbler, bygningsavfall, plast-produkter, bildekk etc. Gamle planker og møbler er ofte lakkert; maling og lakk er oljebaserte produkter som avgir mye varme, samt at de avgir giftstoffer til luft, vann og jord ved brenning på bål.

 

  • Plankerester må kontrolleres nøye. Kan de være impregnerte?
  • Forbrenning av impregnerte materialer avgir gass og røyk som inneholder giftstoffer. Eldre planker som er grånet kan være vanskelig å bedømme om de en gang ble impregnert eller ikke. 
  • Er du usikker – ikke brenn det! Lever heller avfallet til godkjent mottak.

 

 

Søknad om tillatelse til bålbrenning

Ethvert sankthansbål skal/må søkes om. Det skal være en ansvarlig for hvert bål. Den som har ansvar for bålet har også ansvar å holde bålet fritt for alt annet enn rene tre-produkter. Mange bålansvarlige opplever at ukjente folk setter fra seg avfall på bålet. Allikevel er det den som har søkt bålet som til slutt har ansvaret og skal sørge for at avfall ikke brennes.

 

Nesodden kommune ønsker alle en fin, trygg og miljøvennlig sankthansfeiring!

 

NB! Vi minner om at åpen ild i og i nærheten av skogmark alltid er forbudt uten tillatelse fra brannvesenet i tidsrommet mellom 15. april og 15. september hvert år.

 

Les mer om bålforbudet her