Informasjon om skolestart tirsdag 18. august

Klikk for stort bildeNå nærmer det seg endelig første skoledag, og alle som jobber på de ulike skolene i Nesodden kommune gleder seg! Covid-19 vil fortsatt prege skolehverdagen denne høsten, og påvirker også organiseringen av første skoledag. 

Fra høsten planlegger skolene for en normal skolehverdag der vi følger «gult nivå» i trafikklysmodellen. Det betyr at hele skoleklasser kan være samlet, og at alle elever skal få et fulltidstilbud på skolen med ordinære skoledager. Les mer om veiledningen fra utdanningsdirektoratet

 

Praktisk info for førsteklassingene:

Årets førsteklassinger inviteres sammen med maksimalt to foresatte til en felles oppstart og opprop i skolegården. Når elevene er ropt opp til ulike klasser og går inn i klasserommene, er det av smittehensyn ikke ønskelig at foresatte blir med inn. Det blir satt av rikelig med tid til fotografering utendørs.

 

Skolestart tirsdag 18. august - tidspunkt for oppmøte ved de ulike skolene og for de ulike trinnene:

 

Berger

 • 1. klasse møter opp utenfor M-bygget kl.10.00
 • 2.-4. klasse møter opp utenfor sine klasserom kl. 8.30
 • 5.-7. klasse møter opp utenfor sine klasserom kl. 9.00

 

Bjørnemyr

 • 1.klasse møter opp i flaggstangområdet kl. 10.00
 • 2.-7.klasse møter opp kl.8.30 på anviste plasser i skoleområdet. Skoledagen avsluttes kl. 13.15
 • Lillebjørn: Individuelle avtaler.

 

Fjellstrand

 • 1. klasse møter opp kl. 9.00. Skoledagen avsluttes kl. 11.00
 • 2. til 7. klasse møter opp kl. 8.30. Skoledagen avsluttes kl. 12.00.

 

Jaer

 • 1.klasse møter opp kl. 10.00
 • 2.-7. klasse møter opp kl 8.35 

 

Myklerud

 • 1. klasse møter opp ved skolens utescene kl. 10.00   
 • 2.-7. klasse møter opp ved klasserommene kl. 9.00

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Nesoddtangen

 • 1 klasse møter opp i flagstangområdet kl. 10.00. Skoledagen avsluttes kl. 11.45
 • 2.-7. klasse møter opp ved inngangen tilhørende trinnet kl. 8.30

 

Felles for ungdomsskolene:

Elever på 8. trinn møter opp i skolegården på de ulike ungdomsskolene for opprop til ulike klasser. Øvrige elever går direkte til sine klasser. Nye elever på 9. og 10. trinn tar kontakt med den aktuelle skole på forhånd og avtaler oppmøtested og tid.

 

Alværn

 • Alle elevene møter kl. 10.00. Skoledagen avsluttes kl. 14.30

 

Bakkeløkka

 • 8. trinn møter utenfor hovedinngangen til skolen kl. 9.00
 • 9. og 10. trinn møter utenfor baseinngangene kl. 8.30

 

Tangenåsen

 • 8. trinn møter kl 9.00 ute i atriet
 • 9. trinn møter kl 10.00 ved inngang nord (9a trappene utenfor mat og helse, 9b ved bordtennisbordet, 9c ved sykkelparkeringen, 9d ved trappene inngang nord)
 • 10. trinn møter kl 10.00 ved inngang sør (10a inngang sør, 10b ved bowlen, 10c ved gresset inngang sør)

 

Vi oppfordrer alle elever og foresatte om å respektere myndighetenes smittevernregler, slik at alle får en trygg skolehverdag denne høsten. Skolen har forståelse for at det kan være vanskelig å opprettholde avstand når elever ser hverandre igjen etter en lang ferie, men vil understreke at det er en klar forventning om at avstandsreglene overholdes. Det kan derfor være fint å snakke om dette hjemme i forkant av oppstarten.

 

Dette er de viktigste smitteverntiltakene som gjelder nå (gult nivå):

 1. Ingen syke skal møte på skolen
 2. God hygiene og forsterket renhold
 3. Kontaktreduserende tiltak:
  • Unngå fysisk kontakt mellom personer (håndhilsning og klemming)
  • Hele klasser regnes som en kohort
  • Ansatte kan veksle mellom kohorter/klasser
  • Trinnvise kohorter på SFO
  • Unngå trengsel og store samlinger
  • Tilstrebe å ha egne områder i skolegården for ulike klasser/kohorter i pauser/friminutt

 

For å redusere risikoen for smitte på skolene er det innført restriksjoner for foresatte om å ikke følge eleven inn i skolebygningen. Her kan det gjøres individuelle avtaler for utrygge barn, men som hovedregel skal elever følges til skolegården og ikke helt inn.

 

Skoleskyss går som normalt og det oppfordres til å sitte sammen med elever fra samme klasse/ kohort , også på bussen.

 

Vi ønsker årets elever lykke til og håper alle får en fin dag, samtidig som smittevern står sentralt.