Husk å stemme på valgdagen 11. September

Kommunestyre- og fylkestingsvalget avholdes mandag 11. september

Valglokaler og åpningstider på valgdagen

 

Valglokalene har åpent mandag 11. september kl. 09.00-21.00.

 

På valgdagen må du stemme i kommunen du var folkeregistrert bosatt per 30. juni i år. Du kan selv velge hvilket valglokale du ønsker å bruke. Husk legitimasjon.

 

Her finner du valglokalene i Nesodden kommune:

  • Berger skole
  • Bjørnemyrhallen 
  • Fjellstrand skole
  • Jaer skole 
  • Bakkeløkka flerbrukshall 
  • Tangenten