Hjemmeundervisning for elevene fra og med 13.03.20 til og med mandag 30.03.20

Klikk for stort bildeSkolene har utarbeidet planer for å ivareta hjemmeundervisningen. Planene tar utgangspunkt i at øktene hver dag bør bestå av minimum to til tre fag i tillegg til en lesestund.

Undervisningen bør ha variasjon i temaområder og metode, og tilpasses de ulike alderstrinnene.  Det vil legges opp til digital kommunikasjon via chat/e-post/telefon og evt. video. Det er viktig at kontakten opprettholdes med elevgruppen.

 

Læreplanene i de ulike fagene kan du lese på udir.no

 

Fravær

Det føres ikke fravær for elever som ikke møter på skolen på grunn av karantene pålagt av helsemyndighetene, og som gjennomfører undervisningsopplegg hjemmefra. Disse elevene deltar i avtalt opplæring. Hvis elevene er syke, må de melde fra om dette til skolen sin, som normalt.

Råd om å snakke med barn og unge om koronavirus finnes på Helsedirektorat.no

 

Har du spørsmål

Spørsmål om hjemmeundervisningen på den enkelte skole rettes til rektor. Nesodden kommune har også opprettet en informasjonstelefon for generelle spørsmål knyttet til koronasmitte og barnehage- og skoledrift

Tlf: 940 14 401 / 477 98 614

Telefonene er bemannet hverdager mellom kl 09:00-15:30 på hverdager fra og med fredag 13.03.

 

Til kommunens informasjonsside om koronavirus