Her tas det badevannsprøver

Øystein Myhrvold i gang med prøvetaking. Torbjørn Andersen På 15 ulike steder omkring på Nesodden blir det tatt vannprøver i badesesongen fra juni og ut august. Det er resultatene fra disse prøvene som forteller om badevannskvaliteten er god eller ikke.

- Vi tar prøver på 14 steder annenhver uke og Ommen en gang hver fjerde uke, sier Øystein Myhrvold i enheten infrastruktur og vannmiljø i Nesodden kommune.

 

To prøver på hvert sted
Denne første tirsdagen i august er det han som har ansvaret for å ta kommunens prøver. Han tar to prøver på hvert sted: en rød bakterieprøve og en prøve som måler hvor grumsete vannet er.

 

Nesodden kommune måler Termotolerante Koliforme Bakterier (TKB) for å avgjøre hvor bra kvaliteten på vannet er.

 

- Badevannskvaliteten måles i TKB/100 ml vann. Viser prøven verdier over 1000 tar vi en ny prøve. Dersom den nye prøven også viser over 1000 TKB fraråder vi bading, forteller Myhrvold.

 

Etter at prøvene er tatt blir de forseglet og deretter skal de sendes inn til analyse. Det er derfor det pleier å gå noen dager fra badevannsprøvene tas til resultatene foreligger.

Øystein Myhrvold i aksjon med badevannstaking. Torbjørn Andersen  

Noe dårligere kvalitet etter regnskyll
Kontroll av badevannskvaliteten gjøres av den enkelte kommune i henhold til Forskrift om miljørettet helsevern (Lovdata).

 

Badeområdene er regnet for trygge å bade i så lenge de holder seg innenfor standard fra Folkehelseinstituttet. 

 

Badevannskvaliteten i fjorden kan bli noe dårligere etter kraftige regnskyll som følge av at avløpsledninger går i overløp ("renner over").

 

Badevannskvalitet 2022 - Nesodden kommune

 

Badeplasser og friområder - Nesodden kommune