Her søker du om «Aktivitetskort» høsten 2022

Nesodden kommune tilbyr Aktivitetskort til Nesoddens barn og unge under 18 år. Nå kan det søkes for høstsemesteret.

Flere barn og unge skal få muligheter

Nesodden kommune er med på den nasjonale dugnaden ALLEMED, via prosjektet "Oppvekst 2025".

 

Målet med dugnaden er å sikre at alle barn som ønsker det får mulighet til å delta i fritidsaktiviteter, uavhengig av familiens økonomi.
 

Hvem kan søke om aktivitetskort?

Målgruppen for ordningen er foreldre som har en samlet inntekt på under 60% av medianinntekt*, denne inntektsgrensen gjelder også for deg som er enslige forsørger.

 

Ordningens hovedformål er å nå ut til de som har behov for støtte, og inntektsgrensen er derfor ikke avgjørende i behandlingen av søknaden. Det vil si at du kan søke selv om du tjener noe mer enn den nevnte grensen. Du må sende inn siste skattemelding sammen med søknaden.


Du kan søke om aktivitetskort til barn/ungdom under 18 år. Du kan søke om kort for flere barn per familie, men du må sende inn én søknad per barn.
 

Slik søker du

Innsendte søknader blir behandlet fortløpende. Det er ingen søknadsfrist, men vi anbefaler å sende inn søknad så snart som mulig for at du skal å få mest mulig utbytte av tilbudet. Du søker for et semester om gangen. Pengene vil ikke bli utbetalt til søkeren, men går direkte til den organisasjonen som arrangerer fritidstilbudet.

 

Du søker ved å fylle ut det digitale søknadsskjemaet under, husk å også sende inn siste skattemelding.
 

Til søknadsskjema

Har du spørsmål til utfylling av skjema , ta kontakt med anette.isachsen@nesodden.kommune.no 


*Medianinntekt er det mest brukte målet på hva som er vanlig inntekt i samfunnet du lever i. Medianinntekten er den inntekten som er slik at den deler befolkningen i to like grupper: halve befolkningen tjener mindre enn medianen, halve tjener mer. Medianinntekt (2021) er: kr. 549 960. 60% av medianinntekt utgjør kr. 329 976.