Helseministeren besøkte populært tilbud på Nesodden

Mandag 15. mai kom helseminister Invild Kjerkhol til Nesodden for å besøke kommunens nye tilbud - Helesestasjon for voksne 65+.

Nytt tilbud for seniorer

Ministeren og de andre deltakerne fikk en imponerende presentasjon av tilbudet på helsestasjonen. Tilbudet åpnet 2. mars i år, og har raskt blitt svært populært. - Helsestasjonen har lenge vært et etablert og kjært tilbud for ungdommer, gravide og småbarnsfamilier. Nå har vi også fått helsestasjon for de over 65 år, sier Monica Selvén, rehabiliterinskoordinator og seniorkontakt i Nesodden kommune. 

 

Forebyggende arbeid

Målet med det nye tilbudet er å arbeide forebyggende for å bevare god helse i voksen alder. På helsestasjonen samarbeider ulike faggrupper, og seniorene kan få komme i kontakt med både sykepleier, helsefagarbeider, ergoterapeut, fysioterapeut og klinisk ernæringsfysiolog.

 

Helsesamtalen er det grunnleggende tilbudet til helsestasjonen, her kartlegges den enkeltes helsesituasjon og ser på behov for videre oppfølging eller henvisninger. En slik samtale kan dreie seg om alt fra konkrete helseutfordringer til trening, kosthold, bosituasjon, sosialt nettverk eller ergonomi og hjelpemidler. I tillegg kan man få tatt en funksjonstest, målt blodtrykk, muskel- og fettmasse.

 

Stolt ordfører  

- Vi er veldig stolte av rebahiliteringsteamet på Nesodden og hva de får til! Det er derfor hyggelig at helseministeren ønsker å besøke oss for å få vite mer om det siste tilskuddet vårt innen forebygende helsetjenester, sier ordfører Cathrine Kjenner Forsland. Helseminister Ingvild Kjerkhol berømmet også det nye tilbudet. - Dette høres veldig bra ut, jeg ser at det er stor verdi i å arbeide tverrfaglig på denne måten, sier ministeren.