Totalforbud mot bruk av ild i eller i nærheten av skog og annen utmark

Gressbrann - Klikk for stort bilde

Vi minner om at Follo brannvesen har innført totalforbud mot bruk av ild i eller i nærheten av skog og annen utmark. Brannvesenet gir ikke tillatelser til brenning, og tidligere gitte tillatelser trekkes tilbake.

Bruk av åpen ild kan få store konsekvenser, og det tørre været vi opplever med høye temperaturer og til dels mye vind kan føre til svært rask brannspredning.Forbudet inkluderer bruk av alle typer grill- eller kokeanretninger og utstyr som kan bidra til at vegetasjon antennes.

 

Forbudet gjelder inntil det kommer nedbør av betydelig mengde.

 

Hvor gjelder forbudet?

Forbudet gjelder bruk av ild i eller i nærheten av skog og annen utmark, og omfatter tilrettelagte bål/grillplasser. Forbudet om å gjøre opp ild gjelder også på privat eiendom og ved sjøen dersom disse faller inn under definisjonen «i eller i nærheten av skog og annen utmark». 

 

Aktsomhet gjelder overalt, altså også i egen hage som ikke ligger ved utmark, og innendørs.

 

Erstatning-/straffeansvar

Skader som oppstått som følge av bruk av alle typer ild eller annen aktivitet som fører til brann, kan medføre erstatning-/straffeansvar.

 

Besøkende på gravplassene

Kirkevergen i Nesodden kirkelige fellesråd henstiller om å unngå lykter med levende lys og å unngå røyking på gravplassene.

Fant du det du lette etter?