Fristen for å søke barnehage 2019/2020 er gått ut.

                                                                                                                     Klikk for stort bilde

Fristen for å søke barnehageplass i barnehageåret 2019/2020 er nå gått ut. Det vil si at det ikke er mulig å endre barnehagevalg i allerede innsendte søknader. Kommunen vil ikke behandle søknader som er innkommet etter fristen før hovedopptaket er avsluttet i mai/juni. 

 

Første tilbudsbrev går ut 8.mars. Alle søkere vil ikke få svar i første runde. Det betyr ikke at 1.valget er tapt. Det blir flere runder da bytte av barnehage frigjør nye plasser.

 

I år er det 347 søkere som er litt færre enn i 2018. Enkelte barnehager mottar mange søknader og noen vil muligens ikke få sitt ønske om en spesiell barnehage oppfylt. Alle som har rett på plass, kommer til å få et tilbud så nær opp til foreldrenes ønsker som mulig.

 

 

Viktige datoer i forbindelse med barnehageopptaket:

  • 8. mars - tilbudsbrev om barnehage plass sendes ut.
  • 16. mars - svarfrist på utsendt tilbud.
  • 22.mars  - tilbudsbrev til de som ikke fikk ønsket plass i første runde.
  • 30. mars  - svarfrist for foreldre som har fått svar i andre opptak.
  • 4.april - Opptaksmøte med fordeling av plasser til de som ikke har fått 1.valget sitt i første runde.