Fredagshilsen fra ordføreren

Nesodden kommune/Wenche Folberg

Vi legger bak oss nok en spennende uke på Nesodden.

Uken startet med møte i Viken trafikksikkerhetsutvalg. På agendaen sto blant annet MC-sikkerhet og økningen av trafikkulykker i 2022. Vi diskuterte en felles innsats rettet mot MC-sikkerhet, og hvordan de ulike aktørene kan bidra.

 

Viktig at vi får tilskudd til tryggere skoleveier

118 omkom i trafikkulykker i Norge i 2022 og vi trenger økt fokus på dette fremover. Trafikksikkerhet er et tema som opptar mange og jeg opplever et stort engasjement fra innbyggere knyttet til ønskede tiltak for bedret trafikksikkerhet.
 

Jeg ba om en gjennomgang av prioriteringer av midler og mulighetene for fartsreduserende tiltak slik som fartshumper, rumlefelt og/eller reduksjon av fartsgrense, og gang- og sykkel-veier. Det er viktig at Nesodden får tilskudd til tryggere skoleveier. Fylkesråd for samferdsel Olav Skinnes og jeg avtalte at han skal komme på en befaring på Nesoddens fylkesveier.
 

Men først kommer fylkesråden med følge for å orientere kommunestyret om planforslaget ny fylkesvei. For i handlingsprogrammet for Samferdsel i Viken 2022-2025 er fylkesvei 156 Bråtan – Tusse prioritert som et viktig tiltak.

 

Flere unge inn på boligmarkedet – leie til eie

Tirsdag hadde kommunen et spennende møte hvor reguleringsforslaget til Skjønhaug ble presentert. Dette er et prosjekt med blant annet 48 boliger med en sosial boligbygging profil, hvor kjøper leier til eie. Leie til eie gjør at flere får mulighet til å eie sin egen bolig, fordi leietaker kan slik få 15 prosent egenkapital etter fem år. Det bidrar til å redusere økonomisk ulikhet.

 

Strømstøtte til alle

Gjennom hele høsten har vi hatt møter med nettselskap, NVE/RME, stortingspolitikere og andre for å finne løsninger og presse på for å likebehandle alle husholdninger uansett hvordan man bor. Jeg har hatt jevnlig dialog og samarbeid med olje- og energidepartementet om å bedre strømstøtteordning.

 

Og denne uken kom ministeren til Nesodden for å lansere at strømstøtteordningen utvides til å gjelde personer som har fritidsbolig som eneste bosted. Departementet har landet på at det forslaget Nesodden kommune har spilt inn og ikke det som NVE/RME har foreslått.

 

Det er mange som har bidratt både politisk og administrativt, og det er morsomt at akkurat bostedsattesten var teamleder Gro Myklebostad som spilte inn som løsning for å vise at man har bodd fast i fritidsbolig over tid. Forslaget har høringsfrist 25. januar og jeg vil sammen med ordførerne i Follo levere inn en uttalelse om at denne burde har tilbakevirkende kraft for alle.


Sunnaas – Nesodden som en rehabiliteringskommune

Denne uken var rektor på Oslo MET på besøk til Nesodden og Sunnaas sykehus. Vi snakket om hvordan vi kan samarbeide om forskning, undervisning, veiledning og praksis gjennom Sunnaas Rehabilitation Cluster (SRC). Vi har også besøkt Oslo Cancer Cluster og hatt et inspirerende møte om hvordan vi sammen kan få til en satsing for norsk helsenæring. Samfunnsoppdraget til Nesodden kommune, Sunnaas sykehus og Oslo MET har mye kraft i seg, og sammen er vi veldig sterke.

 

Sammen med sykehuset, forskningsmiljøer, Oslo MET og næringsliv kan vi utvikle nye teknologi, bidra til mer lokalt næringsliv, hjelpe pasienter og skape verdier for samfunnet. Sunnaas er helt i verdenstoppen og kompetanse fra hele verden kommer til Nesodden for å være med i arbeidet for å løse utfordringene vi har innen helse - og velferdstjenesten. Det er stor interesse blant ulike akademiske institusjoner for å være med å realisere SRC.

 

Dette er så spennende, og kommunen ønsker å legge godt til rette i utviklingen av et kraftsenter innen rehabilitering både nasjonalt og internasjonalt.

 

Politiske møter

Jeg har også deltatt på et møte mellom Akershusbenken på Stortinget og ordførerne i Akershus. Jeg tok opp behovet for innsats for ren Oslofjord, og ba om støtte til arbeidet med et obligatorisk båtregister. Vi fikk fortalt om de spennende planene vi har for Sunnaas sykehus og samarbeid med Oslo MET.

 

Bærums ordfører tok også opp det fantastiske innovasjonsprosjektet mellom Bærums sykehus og Sunnaas sykehus, hvor de tester ut om blodprøver som skal analyseres kan fraktes med ubemannede droner fra sykehuset på Nesodden til sykehuset i Bærum. Et annet viktig tema var arbeidet med å skaffe boliger til flyktninger i året som ligger foran oss.

 

Formannskapet på Nesodden deltok denne uken i et møte mellom Follo-kommunene. Agenda for møtet var hvordan kommuner og nye fylkeskommuner kan samarbeide om planlegging. For Folloregionen har en tydelig ambisjon om å være en bo- og arbeidsregion. Det ble gode diskusjoner om Senterstruktur, mobilitet, bærekraftige lokalsamfunn og viktigheten av gode samferdselsløsninger, sysselsetting og utdanning.

 

Ministerbesøk


I dag fikk vi besøk av kunnskapsminister Tonje Brenna. Hun besøkte Sunnaas sykehus og Norsk yrkesdykkerskole. De er begge verdensledende på sitt felt. Jeg er veldig stolt at vi har en av verdens ledende utdanningsinstitusjoner for yrkesdykking og sykehus for rehabilitering her på Nesodden. Utgangpunktet for besøket på Sunnaas var at jeg ønsket å gi ministeren førstehåndskunnskap om initiativet Sunnaas Rehabilitation Cluster.

 

Norsk yrkesdykkerskole representerer et kompetansemiljø som blir viktig i den fremtidige utviklingen på Fagerstrand og i Nesodden kommune. I kommunens strategiske næringsplan ønsker vi å satse på kystnæringer og Norsk yrkesdykkerskole er en skole som kan skape synergier med næringsliv og forskingsinstitusjoner i regionen, og bidra til at det etableres grønn, maritim næring i vår kommune. Det er foreslått endringer i privatskoleloven. Derfor var det viktig for meg å vise til kunnskapsministeren at dette er et utdanningstilbud som gir kompetanse og sertifisering.

 

Fredagen ble avsluttet med et bedriftsbesøk og en vielse på Nesoddtangen gård.

 

Ønsker dere alle en flott vinterhelg. I kveld skal jeg en tur ned til Signalen Sjøbad. Det gleder jeg meg til.

 

Med vennlig hilsen

Cathrine Kjenner Forsland