Korona

Her får du oppdatert informasjon om koronasituasjonen i Nesodden kommune
 

Informasjon om korona  Informasjon om vaksinering

 

Fredagshilsen fra ordfører

Ordfører Cathrine Kjenner Forsland sammen med Nesoddens politikontakt Andreas Bjørnteig.Lettelser i koronatiltakene

Regjeringen besluttet i går, 13. januar, at barnehager og skoler fortsatt skal benytte trafikklysmodellen som ble gjeninnført på nasjonalt nivå før jul. Vi på Nesodden følger anbefalingene om å ha gult nivå når smittesituasjonen ved den enkelte barnehage eller skole tilsier det. Ellers skal man over på grønt nivå. Dette gjelder også for Nesodden videregående skole.

Jeg er lettet og glad for at vi kan få elevene tilbake til mer ordinær undervisning. For mange ungdommer medfører hjemmeskole lite sosial kontakt. Og det sier seg selv at det er krevende å drive skole digitalt, og med så mange restriksjoner.

 

Jeg synes også det er gledelig at det åpnes opp for innendørs aktiviteter for voksne med inntil 20 personer i hver gruppe.

 

Aktivitet og sosial kontakt er viktig, og helsemyndighetene er klare på at vi kan tåle mer smitte i samfunnet, for vi blir mindre syke. Til nå har 7528 nesoddinger fått oppfriskningsdose. Dette er gode tall!

 

Samarbeid mellom politi og kommune

I dag har vi hatt møte i politirådet for Nesodden kommune. Politirådet er et samarbeid mellom ledelsen i kommunen og lokalt politi. Rådet skal være et samarbeidsorgan for det lokale kriminalitetsforebyggende arbeidet, og sikre utveksling av kunnskap og erfaring mellom politi og kommune.

 

SLT-koordinator i kommunen sørger for gode samarbeidsplattformer, og bidrar til å skape et trygt og godt oppvekstmiljø for barn og unge på Nesodden. Gode tilbakemeldinger fra politiet på det viktige forbyggende arbeidet som gjøres i kommunen vår gjorde møtet ekstra hyggelig.

 

En annen gledelig nyhet er at politiet nå har styrket sin tilstedeværelse på Nesodden. To 100 prosent-stillinger fra politiet skal være stasjonert på Nesodden og patruljere her både dag, kveld og natt.  I tillegg er politikontakten til stede annenhver tirsdag. Dette vil bedre politiets responstid, og Nesoddens nær 20.000 innbyggere får endelig igjen et tilstedeværende politi. Dette er veldig positivt, og for meg første skritt mot permanent politi stasjonert på Nesodden. Foreløpig er dette tilbudet ut juni 2022, men jeg lover å stå på for å få politi varig stasjonert på Nesodden.

 

For øvrig, i kategorien gode nyheter: Brattbakken åpner kl. 17 i ettermiddag.

 

God helg, alle sammen!

 

Cathrine Kjenner Forsland

Ordfører