Fredagshilsen fra ordfører 6. mai

Ordfører Cathrine Kjenner Forsland sammen med Espen Søilen, daglig leder i Oslofjordens Friluftsråd.  Kom mai du skjønne milde! Denne uken begynner jeg med det ferskeste først. Arbeidsuken ble avsluttet med et fredagsbesøk hos Oslofjordens friluftsråd. Vi møttes på Ommen, en av de mange idylliske kystledhyttene.

Oslofjordens friluftsråd

Oslofjorden friluftsråd gjør en kjempeinnsats ved å gjøre kyst- og friluftsopplevelser tilgjengelig for alle. Vi snakket mye om hvor fint det er at strandhytter er tilgjengelig for alle. Men mest om hvordan vi må stå sammen og styrke innsatsen for å redde Oslofjorden.

 

Oslofjorden lider etter flere tiår med unnlatelsessynder fra stat, fylker og kommuner. Det haster med å bygge ut kommunale renseanlegg for nitrogen og fosfor, og omlegging i landbruket. Fjorden kan ikke vente. 13.mai møtes vi igjen sammen med Klima- og miljøministeren.

 

Nesodden er friby

Tirsdag 3. mai ønsket Nesodden kommune sin første fribyforfatter, Waheed Warasta, velkommen med et høytidelig arrangement på Nesodden bibliotek.

 

Som friby har Nesodden påtatt seg å være vertskap for en forfulgt forfatter/journalist, musiker eller kunstner. Jeg er stolt av Nesodden kommune som står opp for ytringsfriheten, og sender et tydelig budskap til dem som angriper ytringsfriheten i Afghanistan og rundt om i verden.

 

Kommunalt eiendomsselskap

Denne uken hadde formannskapet eiermøte med eiendomsselskapet vårt, Tangenten Eiendom. Hovedmålsettingen er at dette kommunalt heleide selskapet skal bidra til næringsutvikling og realisere flere prosjekter med boligsosial profil. Næringslivet på Nesodden trenger mer areal og vi ønsker at eiendomsselskapet skal være et verktøy for å for å skaffe folk bolig. Det var et veldig spennende og positivt møte.

 

Møte i politirådet

I dag var det også nytt møte i politirådet, som denne gangen ble avholdt på Bakkeløkka ungdomsskole. Her fikk vi også en omvising i lokalene som er tilrettelagt for ungdommen etter skoletid. Her var det verksted, 3D printer, masse maleredskaper og kreativitet. Biljardbord fra Hydra MC, og mye av redskapen var gitt av lokalt næringsliv. De fire miljøarbeiderne vi har i kommunen gjør en viktig og god jobb.

 

Politiet er meget godt fornøyd med utviklingen de ser på Nesodden, og de rapporterte også om et godt samarbeid med russen. Og vi fikk informasjon om to nyansatte forebyggere i politiet som skal fokusere på Nesodden.

 

Sammen gikk vi gjennom forslag til høringsuttalelse fra Nesodden kommune hvor vi ber om mer lokal tilstedeværelse av politi, økt synlighet og forebyggende arbeid. Det er viktig for Nesodden at politidistriktet tilføres mer ressurser og stillinger, slik at politiet har kapasitet til å ivareta sine oppgaver i vårt politidistrikt på en god måte. Les forslaget her.

 

Kommuneplanens arealdel og fremtidens Fagerstrand

Ellers ble to viktige saker lagt ut denne uken. Kommeplanens arealdel skal rulleres og sak om denne er klar for offentlig ettersyn og behandles av formannskapet førstkommende onsdag. Les mer her. 

 

I tillegg foreligger det nå et forslag til retningslinjer for fremtidig utvikling av Fagerstrand. Les mer her

 

 

Frigjørings- og Veterandagen 8. mai

På søndag 8.mai markerer vi at det er 77 år siden freden kom til Norge. 8. mai er alltid en viktig dag, men med krigen i Ukraina som bakteppe oppleves årets markering enda mer aktuell og viktig. Krigen har også kommet nærmere oss gjennom de 52 ukrainske som per i dag har kommet til oss på Nesodden. Markeringen av dagen foregår kl. 17.00 ved Corncrake-minnesmerket på Flaskebekk. Det blir taler, kammerkor, korpsfanfare og diktlesning. Les mer om arrangementene her.

 

Ha en riktig god vårhelg!

 

Cathrine Kjenner Forsland

Ordfører