Fredagshilsen fra ordfører 3. februar 2023

Ordfører Cathrine Kjenner Forsland

Det er fredag og snart helg, og jeg ser frem til noen avslappende dager med avkobling og kos. Mens jeg tar fri, sender jeg en takknemlig tanke til dere som er på vakt for fellesskapet vårt og sørger for trygghet og gode tjenester.

 

En satsing på helsefagarbeidere

Helsepersonell-kommisjonens rapport, som ble fremlagt denne uken, viser at vi vil ha et stort behov for å rekruttere flere helsefagarbeidere i fremtiden. Fra 2000 til 2020 har vi sett en økning på 40 000 i antall personer over 80 år, og fra 2020 til 2040 forventes det at det blir 250 000 flere i denne aldersgruppen. Flere vil trenge helse og omsorgsoppgaver, samtidig som antallet personer i arbeidsfør alder ikke øker. Dette blir en krevende oppgave, og det slutter ikke i 2040. Vi må innstille oss og forberede oss på dette. 

Det er bra vi lever lenger, og vi har en plikt til å sikre at eldre har gode og verdige liv. Gode helse- og omsorgstjenester spiller en viktig rolle i å oppfylle dette målet, i tillegg til å legge til rette så man kan leve aktive og meningsfulle liv. Jeg håper og tror at våre eldre som trenger omsorg, får gode og trygge tjenester av kompetente fagfolk. Jeg ser derfor veldig frem til å besøke hjemmesykepleien og tildelingsteamet i neste uke. Det er en veldig hyggelig gjeng. 

 

Stort behov for helsefagarbeidere – store karrieremuligheter

Vi må satse på helsefagarbeidere så de blir i helse og omsorgssektoren. Det er også viktig at vi tar i bruk mer av kompetansen og profesjonen til helsefagarbeiderne, og at vi lykkes med å utdanne flere. Vi er så heldige at Nesodden videregående tilbyr denne utdanningen. En utdanning som det er stort behov for, også internasjonalt. Søknadsfristen er 1. mars. Nesodden tilbyr en utdanning med mye praktisk opplæring, både på skolen og på ulike praksisplasser. Nesodden kommune og Sunnaas sykehus tar imot elevene, og mange får læreplass et av disse stedene, hvor de får mulighet til å utvikle seg til trygge kompetente fagfolk. Skolen har også et tilbud til elever som ønsker studiekompetanse, feks for å utdanne seg til sykepleiere. Her har elevene alle muligheter for utdanning til meningsfulle og viktige yrker. 

Sosialt entreprenørskap

I krevende tider må vi prioritere. Brennpunkt avslørte hjerteskjærende og kritikkverdige forhold.
Å legge til rette for lange gode liv er en av de viktigste oppgavene for fellesskapet.
Da må vi mobiliserer samfunnets ressurser på en slik måte at vår eldre opplever en trygg og god alderdom. Og legge til rette for en trygg og god oppvekst så ingen havner utenfor. 
Denne uken hadde vi et spennende møte om sosialt entreprenørskap. Generasjon M kombinerer løsninger for to sosiale utfordringer: Ungdom tilbys en vei inn i arbeidslivet gjennom deltidsjobber – der de arbeider med å redusere ensomhet og fremme aktivitet og trivsel blant de eldste.
Trygghet og støtte til pårørende er kjempeviktig, og vi må ha en tydelig pårørendepolitikk. Dette blir bare viktigere i årene som kommer. 

 

Digital eller ikke – alle skal med

Tirsdag hadde vi også et godt møte om informasjonskanaler, eldre og digitalt utenforskap. Mange av oss er ikke med på den digitale reisen, og vi plikter å gjøre noe med det. En kartlegging Kompetanse Norge har gjort, viser at så mange som 600 000 nordmenn er ikke-brukere eller har svake digitale ferdigheter. Veldig inspirerende å møte innbyggere med initiativ og handlekraft til å finne løsninger.  

 

Mer av alt – raskere

Energikommisjonen la frem sin rapport denne uken. Konklusjonen er at vi trenger mer kraft og vi mangler folk. Det eneste som virker for å løse energikrisen er å bygge mer kraft, mer nett og bruke krafta vår mer effektivt. Samtidig hører vi at bransjen i Osloregionen mister folk på grunn av manglende oppdrag. I årene framover forventer vi at solkraft vil bli et stadig viktigere bidrag til kraftsystemet vårt. Derfor var det veldig spennende å møte noen som ønsker å undersøke muligheten for en solcellepark på Nesodden. Solkraft kan gi oss nødvendig fornybar kraft. I ifølge Statkrafts Lavutslippsscenario, er det ventet at solkraft vil overgå andre fornybarkilder og bli verdens største elektrisitetskilde fra 2035. Jeg heier på folk som tør satse og tenke nytt. Samtidig er jo konsekvensene av dette vi må undersøke nøye. Det blir spennende å få en presentasjon i Formannskap.

 

Politi

Denne uken var alle ordførere i øst-politidistrikt til strategisk politiråd. Utfordringene er komplekse og alvorlige, og forutsetter et tett og godt samarbeid mellom politi og kommune for å sikre at våre innbyggere har det trygt. Status er at det blir mer digital kriminalitet. Som bedrageri på nett.  En økning i flere former for datakriminalitet. Det blir også mer arbeidslivskriminalitet og også en økning i rusrelaterte trafikksaker. Hatytringer er også et stort samfunnsproblem som begrenser andre og svekker demokratiet. Det som gjorde sterkest inntrykk på meg, var at flere barn og unge blir kontaktet av overgripere på nett. Politiet ber foreldrene følge med på hva barna gjør på nett.

 

Kansellerte båtavganger grunnet is på fjorden
Hurtigbåten mellom Nesoddtangen og Lysaker er innstilt inntil videre grunnet is. Dette er utfordrende for mange. Derfor har jeg kontaktet Nordled for å høre hvordan de erstatter denne ruten. 

 

Ønsker alle en god og trygg helg,

 

Cathrine