Fredagshilsen fra ordfører 26. mai

Uken startet med et herlig besøk på Introsenteret vårt. Vi har en kjemperessurs i våre flyktninger. De stilte kloke og betimelige spørsmål. Og en fellesnevner var at de etterlyste flere boliger og lokale arbeidsplasser. Da jeg nevnte hotellplanene brøt de ut i spontan applaus. 

 

100 elever går på Introsenteret, og de har både imponerende norskkunnskaper og virketrang, og masse verdifull kompetanse vi har bruk for. 

Bosetting av flyktninger på Nesodden

Regjeringen melder at det vil komme flere flyktninger fra Ukraina til Norge i 2023 enn tidligere antatt. Derfor økes støtten til bosetting og norskopplæring i kommunene. IMDI ber kommunene ta imot 7000 flere flyktninger i 2023. For Nesoddens del betyr dette til sammen 90 personer, inkludert fem mindreårige. Vi har tidligere vedtatt 60, og jeg vil be om en sak til politisk behandling så snart som mulig.

 

Virksomhetsbesøk og amfibiedammer

Tirsdag var alle førstekandidatene til høstens kommunevalg invitert med på virksomhetsbesøk. Dette var en flott anledning for å få førstehåndskunnskap om mangfoldigheten og kompleksiteten i tjenestene kommunen leverer. En lærerik og nyttig opplevelse som gir politikerne økt innsikt i hvordan tjenestene fungerer i praksis. Felles forståelse er et godt utgangspunkt for samarbeid. Nesodden kommune er en kompleks, spennende og mangfoldig organisasjon med utrolig mange dyktige og innovative medarbeidere.

 

Denne uken hadde vi også offisiell åpning av de nyrestaurerte amfibiedammene ved To gård. For å gi amfibiene på Nesodden bedre levevilkår har kommunen i samarbeid med Statsforvalteren og Svein Tyreng AS restaurert syv amfibiedammer, og skal i vinter restaurere to til.

 

Tangenten eiendom

Vi hadde også Formannskapsmøte denne uken. Der vedtok vi å overføre flere tomter til Tangenten eiendom, men formannskapet ønsker ikke å overføre eiendommer som er regulert til Landbruks-, natur- og friluftsområder (LNF).

I LNFområder er det ikke tillatt med annen bygge- og anleggsvirksomhet enn den som har direkte tilknytning til landbruk. Derfor mener formannskapet at det ikke er hensiktsmessig å overføre tomtene til et eiendomsselskap som har til hensikt å utvikle nærings- og boligareal.

 

Videre vedtok vi kommunal lånegaranti til aktivitetspark på Nyborgjordet på Fjellstrand, og til Nesodden seilforening. Barn, unge, aktivitet og friluftsliv for alle er hovedmålgruppe for begge tiltak.

 

Badebingen og områdeplan

Apropos fellesskap og å legge til rette for fellesskap og deltakelse; Denne uken ble badebingen endelig sjøsatt på Oksval. Denne vil gi svømme- og badeglede for mange. Jeg er så begeistret for alt som tilrettelegger og inkluderer for flere. Badebingen er en viktig helsefremmende investering som legger til rette for at alle kan oppleve gleden av et bad i friluft på egne premisser.

 

Arbeidet med områdeplanen for Tangen sentrum er i full gang. Planen vil bli behandlet politisk i august. En prioritet i planleggingen er å sikre at Nesoddtangen skole og ny idrettshall blir riktig tegnet inn i områdeplanen. Det blir tatt hensyn til det nødvendige arealet som må være tilgjengelig for en slik fasilitet. Slik kan vi gå direkte videre til byggesøknad, og dette vil være den raskeste veien for å realisere den nye skolen.

 

Samferdsel og næring

Jeg har også vært i dialog med samferdselsråd i Viken om bussing av elever og fartsgrenser. Nytt løp for Oslofjordtunnelen er fortsatt topp prioritert. På tirsdag møter jeg samferdselsminister Jon-Ivar Nygård her på Nesodden. Nå må vi sikre at statsbudsjettet sikrer gjennomføring!

 

Jeg har også møtt flere spennende lokale bedrifter denne uken. I Torneveien er det mange solide virksomheter og sammen med næringsrådgiver og kommunedirektør fikk jeg besøkt BN Miljø/Skantek, som leverer kvalitetsprodukter og løsninger til vann- og avløpssektoren i Norge. Selskapet representerer i dag flere av Europas fremste produkter på mobile spyleenheter, slamsugere og supersugere for suging for tørt og vått materiale.De jobber over hele landet, men heldigvis er de tilhørende oss på Nesodden, og de står for kvalitet, fleksibilitet og pålitelighet. En solid og veldrevet bedrift i knallflotte nye lokaler, med planer om å utvide.

 

Vi besøkte også rørlegger – og maskinentreprenør Svein Tyreng AS, og daglig leder Jan Øyvind Tyreng. På samme tomt driver han også Oslo og Follo industri, som er en totalleverandør av suge- og spylebiltjenester for privat og offentlig sektor. Det er gull med lokale bedrifter som leverer tjenester kommunen også nyter godt av. Jeg lærer alltid mye nytt av å være på besøk, og meldingen derfra er krystallklar - nå må vi ferdigregulere Munkerud, de trenger mer plass. Vi bør jobbe hardt for å legge til rette for at bedrifter kan vokse, og at vi beholder flinke folk og bedrifter i kommunen. Jeg håper vi får en sak om det over sommeren.

 

Aktivitetspark og Fagerstranddagene

Det er viktig at det skapes flere arbeidsplasser i kommunen.  Å legge til rette for et lokalt næringsliv er med på å bygge og utvikle gode lokalsamfunn på Nesodden. Lokalt næringsliv støtter nå realiseringen aktivitetspark på Nyborgjordet gjennom sponsing. Aktivitetsparken skal være åpen for absolutt alle, men først og fremst være et kult sted for barn og unge på fritiden, pensjonister på dagtid, familier i helgene, og organisert idrett på kveldstid.

 

I dag møtte jeg ledelsen for Fagerstranddagene. De rigger igjen opp til festival på Fagerstrand brygge 24. juni. På dagtid blir det aktiviteter og ulike boder, famileshow med magiker og illusjonist Erling Solland og gratis konsert for barn og unge kl. 17.00. I tillegg arrangeres Fagerstrand Grand Prix i dødsing! På kvelden blir det fest med ulike artister som visepopsanger Asle Beck, duoen Gaaseby og Aron, Vidar Villa, 3 Verdiløse og coverbandet LoveShack.

 

Ønsker dere alle en nydelig pinse!

Cathrine Kjenner Forsland