Fredagshilsen fra ordfører 13. mai

Klima- og miljøvernminister Espen Barth Eide og ordfører Cathrine Kjenner Forsland møttes på dagens møte om Oslofjorden.Denne uken var det formannskapsmøte og kommunedirektøren la frem årsregnskap og årsberetning for 2021. Dette ble godt mottatt, og det er bare å skryte av de gode tjenestene som er levert i et vanskelig pandemiår. Og av god økonomistyring. 

Torsdag var jeg på Fyrsteilene sammen med Oslofjorden friluftsråd. Her fikk vi se de verdifulle naturressursene og hekkende ærfugl. Det er spennende planer for Teglsteinbygningen. Kanskje blir den kunsthall? Også kulturhistorisk er Steilene viktig for oss på Nesodden.

 

Revidert nasjonalbudsjett

Torsdag ble Revidert nasjonalbudsjett fremlagt.  Jeg vil trekke frem at Regjeringen fjerner karensåret i arbeidsavklaringsordningen. Jeg har jobbet i Nav og vet at folk ikke blir friskere av å miste inntekten sin, så dette er virkelig gode nyheter.

 

Regjeringen foreslår å øke bevilgningen til inkludering av barn og unge med 10 mill. kroner. Økningen skal gå til utstyrssentraler, bl.a. tilknyttet BUA-nettverket, som har søkt på tilskuddsordningen. Forslaget innebærer at tilskuddsordningen i 2022 er på om lag 565 mill. kroner. Det er viktig at barn og unge får mulighet til å delta i fritidsaktiviteter.  Tilgang på gratis utlån av sports- og fritidsutstyr er viktig for at barn og unge rammet av krisen kan delta på sosiale aktiviteter på fritiden. Og hindre sosialt utenforskap.

 

Det blir også foreslått å bevilge 13,2 mill. kroner til 100 nye studieplasser ved politiutdanningen ved Politihøgskolen. Vi på Nesodden vil ha permanent tilstedeværelse av politi, og da er vi også helt avhengig av å utdanne flere politifolk. Vi leverte også en høringsuttalelse vedrørende dette denne uken.

 

Jeg er også glad for at regjeringen foreslår 75 millioner kroner som et tilskudd til målrettede tiltak som skal hjelpe barn som har vært særlig hardt rammet av pandemien. Disse midlene kommer i tillegg til de 216 millionene som alt er bevilget til tiltak mot tapt faglig og sosial læring i 2022. Dette er viktig. Vi politikere er best når vi lytter til fagfolk 

 

Omvisning på Veas og møte om Oslofjorden

Fredag 13. mai startet med omvisning på Veas sammen med Oslofjordrådet. Deretter deltok jeg på en konferanse for å redde fjorden vår. Klima- og miljøminister Espen Barth Eide åpnet konferansen.

 

Jeg er bekymret for tilstanden til Oslofjorden – den er skikkelig alvorlig! Heldigvis er det enighet både om at vi har et stort problem, og om visjonen om å fjerne alle uønskede utslipp. Neste skritt er å erkjenne at dette kommer til å kosete mye penger, og å få alle gode krefter til å trekke i samme ende av tauet. Konferansen ga håp om at dette er mulig!

 

Med ønske om en god helg og en hyggelig 17. mai-feiring.

 

Cathrine Kjenner Forsland

Ordfører