Fraråder bading ved Hellviktangen

Det er målt forhøyede verdier av bakterier ved Hellviktangen. Kommuneoverlegen anbefaler å ikke bade i dette området inntil nye prøver er tatt, og bakterienivået er innenfor referanseområdet.

Det er satt opp skilt med informasjon om hvor bading frarådes. Oppdatert informasjon kommer når vannprøver er tatt.