Formannskapets budsjettinnstilling er nå lagt ut til offentlig ettersyn

Onsdag 30. november vedtok formannskapet sin budsjettinnstilling til kommunestyret. Frem til kommunestyrets behandling av budsjett og økonomiplan 2023 - 2026 den 14. desember ligger innstillingen fra formannskapet ute på offentlig ettersyn, og det er mulig å sende inn innspill.

Du kan lese saksdokumentene og innstillingen fra formannskapet her.

 

Her kan du lese kommunedirektørens opprinnelige budsjettforslag som ble lagt frem for kommunestyret 27. oktober: Økonomi og budsjett - Nesodden

Send inn innspill til budsjett og økonomiplan 2023-2026

Høringsinnspill sendes på e-post til post@Nesodden.Kommune.No eller skriftlig til Nesodden kommune, Postboks 123, 1451 Nesoddtangen. Vennligst merk e-posten/brevet med saksnummer 22/2803. Frist for å sende innspill er 13. desember2022.

 

Innspillene vil offentliggjøres på våre nettsider, husk å ikke oppgi sensitiv informasjon.