Folkemøte: Dårlig ytringskultur - en trussel mot demokratiet!

Klikk for stort bilde Filosof, forsker, samfunnsdebattant og foredragsholder Henrik Syse kommer i forkant av årets kommunevalg til Nesodden for å snakke om ytringskultur og demokrati, og truslene knyttet til en dårlig ytringskultur.

Henrik Syse vil bl.a. snakke om:
• Hva kjennetegner en god ytringskultur?
• Hvorfor er en god ytringskultur viktig for demokratiet?
• Det politiske ordskiftet før og nå
• Politikernes ansvar for tonen i samfunnsdebatten
• Den enkelte samfunnsborgers ansvar og påvirkningsmuligheter

Bakgrunnen for folkemøtet er at Kommunenes Sentralforbund i april i år lanserte et valgløfte om demokrati og ytringskultur som ble undertegnet av alle landets ordførere. Styreleder i KS, Gunn Marit Helgesen, begrunnet behovet for løftet bl.a. slik: - Vi ser med økende bekymring på demokratiets kår i Norge. Vi ser tendenser til økende mistillit til hverandre og til demokratiet. Vi registrerer en økende grad av trakassering og hets av enkeltmennesker, deriblant våre folkevalgte. Det er en utvikling som bekymrer oss.  Alle som har noe å si, skal kunne bli hørt. Vi vil at dagens barn og unge skal inspireres til å selv ville påvirke og bidra.

Dette valgløftet har også Nesoddens politikere gjennom formannskapet sluttet seg til, og etter Henrik Syses foredrag vil én representant for hvert parti som stiller til valg på Nesodden undertegne valgløftet på vegne av sitt parti.

Deretter fortsetter folkemøtet med spørsmål og synspunkter fra salen.

Vi tror at dette blir en interessant og spennende kveld for alle samfunnsinteresserte, og håper på stort oppmøte!

 

Tid: 19. august kl. 18.00

Sted: Tangenten, Kongleveien 2,1451 Nesodden 

Fant du det du lette etter?