Informasjon om korona

Her finner du oppdatert informasjon om koronasituasjonen i Nesodden kommune.
 

Gå til informasjon om koronavirus

Flaskebekktjernet - hva skjer?

Klikk for stort bilde

Vannstanden til Flaskebekktjernet er nå høy. Tjernet er fylt til overløpet etter at høstnedbøren kom.
Det er foreløpig ikke utført tiltak på lekkasjer i selve tjernet. Mens vannstanden er høy er det ikke praktisk mulig å foreta reparasjoner av lekkasjer i tjernet.

Grunneierne har nå gitt en respons til kommunen. Så langt kommunen er informert per 03.11.14, har ikkeNorges vassdrags- og energidirektorat (NVE) kontaktet grunneierne ang. tilsyn. 

Tilstanden til selve demningen er en annen sak enn lekkasjene, og er foreløpig en sak mellom NVE og grunneierne.

Kommunen utarbeider nå et regnskap på forholdet nedbør/vannstand for å ha bedre oversikt over fakta og problemets omfang. Det kommunen vet av fakta foreløpig, er at tjernet gikk tomt i juni, vannstanden økte ikke før 10. oktober og at sommeren var ganske tørr. Det er lekkasjer i tjernet, og det vil alltid være noen lekkasjer. Hvor store lekkasjene er ift. nedbørsmengden til nedbørsfeltet, er avgjørende.

Kommunen undersøker nå om om det finnes midler som det kan søkes om fra Miljødirektoratet / Fylkesmannen for drift og vedlikehold av anlegg knyttet til naturområder.