Fikk fem millioner av Miljødirektoratet

Nesodden kommune Nesodden kommune har fått fem millioner kroner fra Miljødirektoratet.

Nesodden kommune har fått fem millioner kroner i støtte fra Miljødirektoratet til grunnleggende istandsetting av Tangenstien i Nesodden kommune som friluftsområde for allmennheten. Tilsagnet dekker inntil 50 prosent av kostnadene ved sikringen, inkludert omkostninger og inntil 50 prosent av kostnadene ved istandsettingstiltakene.

 

Tilsagnet kan f. eks. dekke kostnader ved erverv av privat grunn og tiltak som er nødvendige for at Tangenstien skal kunne framføres på en tilfredsstillende måte. Tilsagnet kan også dekke kostnader til friluftslivstiltak utenfor selve Tangenstien, hvis tiltakene anses som del av prosjektet Tangenstien.

 

- Kommunen er veldig stolte og glade for å få støtte til dette prosjektet, sier kommunalsjef Anne Dybevold.