Fem tips for å redusere luftforurensning ved vedfyring

Klikk for stort bildeFoto: Unsplash (Andrew-Ridley)Om vinteren kan det bli punktvis mye utslipp av svevestøv (PM 2,5) fra vedfyring, og enkelte steder kan dette føre til store konsentrasjoner og påfølgende helserisiko. Nesodden kommune følger med på, og skal kartlegge forurensningssituasjonen fremover. Basert på resultatene vil ulike virkemidler og tiltak bli vurdert. 

Vi har også samlet fem tips om hvordan du kan minimere utslipp av svevestøv fra din vedovn:

  • Bytte ut til ny og bedre, rentbrennende ovn. Overgang fra gamle til nye ovner kan redusere utslippene betydelig: vedovner produsert før 1998 har mer enn 2,5 ganger høyere utslipp enn dagens ovner, og fire ganger høyere utslipp enn de som forventes å komme på markedet om noen år. Se spesielt etter miljømerkede vedovner.
  • Nytt pipeløp, rehabilitering av pipeløp. I tillegg til at gamle pipeløp kan være brannfarlige, fører gamle pipeløp til lavere virkningsgrad og økte utslipp fra tilknyttede ovner. Kontakt feie- og tilsynstjeneste for hjelp.
  • Bedret trekkregulering: røykgassvifte eller strupespjeld. Når pipeløpet er i god teknisk stand, men trekken er for dårlig, kan det være aktuelt å montere røykgassvifte med elektronisk hastighetsregulering. I noen tilfeller kan problemstillingen være motsatt: at det er for mye trekk (dvs. for store oppdriftskrefter i pipeløpet). Det kan da monteres strupespjeld for regulering av trekk.
  • Riktig fyringsteknikk: Mange benytter fyringsteknikker som bidrar til dårligere virkningsgrad og høyere utslipp enn nødvendig. Sotbelegg, både i pipeløp og i selve ovnen, reduserer virkningsgraden og øker utslippene. Riktig renhold med hensiktsmessig hyppighet kan gi positiv effekt på utslipp og varmeøkonomi. Unngå å fyre med fuktig ved.
  • Overgang til andre energibærere: direkte elektrisk oppvarming, varmepumpe, fjernvarme. Overgang fra eldre ovner (produsert før 1998) til alternative energiformer, som elektrisk oppvarming, varmepumpe eller fjernvarme, har størst effekt på reduksjon av utslipp av svevestøv.

 

Merk også at Enova gir støtte til en rekke energitiltak for husholdninger. 

 

Du kan følge med på luftkvaliteten i ditt nærområde på nettstedet Luftkvalitet i Norge. Denne informasjonen er også tilgjengelig på yr, og vil bli tilgjengelig i Yr- appen i løpet av vinteren.