Korona

Her får du oppdatert informasjon om koronasituasjonen i Nesodden kommune
 

Informasjon om korona  Informasjon om vaksinering

 

Fagerstrands framtid - utstillingsåpning 27. oktober kl. 11.30

Prosjektområdet dekker sentrumsområdet ved Skogheim og sjøsiden.I fjor ble Fagerstrand valgt ut som en av 40 europeiske byer og tettsteder for å delta i Europan, Europas største konkurranse for yngre arkitekter, landskapsarkitekter og planleggere. Nå er 21 forslag til hvordan framtidas Fagerstrand kan se ut klare, og fra onsdag 27. oktober klokken 11.30 kan du se forslagene i en utendørsutstilling ved Skogheimkrysset på Fagerstrand. Forslagene vil også fra samme dag bli vist digitalt på kommunens hjemmeside.

Kommunen deltar i konkurransen med et prosjektområde som dekker sentrumsområdet ved Skogheim og sjøsiden. Disse områdene skal utvikles i framtiden og det er nødvendig at det gjøres på en samlende måte.  Derfor har konkurranseoppdraget vektlagt nødvendigheten av bedre forbindelser mellom sentrum og sjøsiden, samtidig som det fantastiske naturmangfoldet og de flotte kvalitetene på Fagerstrand ivaretas.

 

Kommunen ønsker innspill og synspunkter på hva Nesoddens innbyggere mener om de ulike forslagene. Det kan for eksempel være knyttet til enkeltelementer i et forslag, eller til hele forslaget. En uavhengig fagjury har, i samarbeid med kommunen, vurdert alle de 21 forslagene i en av to juryrunder.

 

- Poenget med konkurransen er ikke at vinnerforslaget eller vinnerforslagene kommer til å bli gjennomført i sin helhet, sier Mille Astrup Rønning, avdelingsleder for plan i Nesodden kommune. Dette er først og fremst en spennende og kreativ idedugnad, der kommunen står fritt til å la seg inspirere av alle de 21 bidragene. Derfor er det viktig at innbyggerne som har lyst til å komme med innspill til kommunen ikke skuler til hvilken plassering de ulike forslagene eventuelt får, men tar utgangspunkt i sine egne tanker og lar seg inspirere.

 

Innspill sendes til: fagerstrand.sentrum@nesodden.kommune.no innen 31. januar 2022. Dette vil være innspill til kommunens videre arbeid med planer innenfor området, og altså ikke være innspill til selve juryeringen av konkurransen.