Etablering av FACT UNG på Nesodden

Nesodden kommune er i gang med å etablere FACT Ung (fleksibelt aktivt behandlingsteam). Tilbudet skal gi en bedre  oppfølging av ungdom i aldergruppen 12-23 år med utfordringer knyttet til psykisk helse eller rus samt følge opp de unges familier. Planen er at prosjektet skal starte opp i løpet av april.

Visjonen til FACT Ung er at unge skal nås aktivt og oppsøkende av et samordnet hjelpeapparat. Målet er å øke livskvalitet, funksjonsdyktighet og selvhjulpenhet. Teamet skal jobbe for å redusere forekomsten av akutte situasjoner og innleggelser i døgnavdelinger. De skal også følge ungdom og deres familier over tid for å hindre tilbakefall, og for å hindre opplevelsen av usammenhengende tjenester og relasjonsbrudd.

 

Et Fact Ung Team vil være sammensatt av ulike fagpersoner avhengig av behov. I første omgang vil teamet på Nesodden bestå av en vernepleier, foreldreveileder, erfaringskonsulent, familieterapeut og psykolog. Teamet vil også knytte til seg en psykiater.