Esther Gilen konstituert som kommunedirektør fra 1. oktober

Som følge av at Wenche Folberg slutter som kommunedirektør i Nesodden kommune for å starte i tilsvarende jobb i Indre Østfold kommune, skal det konstitueres en midlertidig kommunedirektør frem til ny tiltrer.

Kommunens ansettelsesutvalg har innstilt kommunalsjef for Digitalisering, utvikling og administrasjon, Esther Gilen, og 30. august vedtok kommunestyret enstemmig å konstituere Gilen som kommunedirektør fra 1. oktober. Wenche Folberg er kommunedirektør frem til hun slutter i Nesodden kommune 30. september.

 

Lang erfaring fra kommunesektoren

– Vi er meget fornøyde med at Esther Gilen har sagt ja til å påta seg jobben som kommunedirektør fram til ny er ansatt, sier ordfører Cathrine Kjenner Forsland. Gilen har lang fartstid fra offentlig sektor generelt og kommunesektoren spesielt, og hun har vært kommunalsjef i Nesodden kommune siden august 2020. Hennes lange erfaring og overblikk vil vi blant annet nyte godt av når vi nå går inn i høstens budsjettprosess med et nytt kommunestyre.

 

 

Trond Folckersahm