Disse skal levere arkitekt.- og ingeniørtjenester til Nesodden kommune

Kommunen har gjennomført en konkurranse om arkitekt- og ingeniørtjenester, med en ramme på ca. 80 millioner kroner over en fire-årsperiode. Det er nå klart hvilke fem av de ialt 13 tilbyderne som har blitt valgt. 

De fem utvalgte leverandørene er:

  • Verkis Hf. (i samarbeid med eget, norsk datterselskap, og Terje Grønmo Arkitekter)
  • Oslo Works (samarbeid mellom Sanden+Hodnekvam Arkitekter AS, Degree of Freedom AS, Stener Sørensen AS, Erichsen&Horgen AS, Bjørn Jørgensen AS, DMR AS og Brekke og Strand akustikk AS)
  • WSP (i samarbeid med Common Ground Arkitekter)
  • Multiconsult (i samarbeid med Link Arkitektur AS)
  • Rambøll (i samarbeid med Østre Linje Arkitektur og Landskap)

 

Tildelingskriteriene i konkurransegrunnlaget var pris og tilbudt kompetanse og organisasjon. Tildelingskriteriene var vektet henholdsvis 65 og 35 prosent. I denne konkurransen er fire av fem leverandører som blir tildelt rammeavtale også de som har levert lavest pris. Tre av de fem som blir tildelt rammeavtalen er også blant de fem beste på kompetanse og organisasjon. For to av leverandørene har høy score på pris kompensert for en relativt lavere score for kompetanse og organisasjon, og plassert dem blant de fem beste tilbudene samlet.