Disse er nominert til å vinne pris på Nesodden!

Her er de nominerte til: «Årets kulturpris», «Årets idrettspris», «Årets nesodding» og «Tilgjengelighetsprisen» 2022.

Ved midnatt 1. november 2022 gikk fristen ut for å nominere kandidater prisene. I seks uker har nesoddinger kunnet avgi sine nominasjoner til ildsjeler som bør få en utmerkelse for sin innsats, og flere forslag har kommet inn.

 

Prisene «Årets kulturpris», «Årets idrettspris», «Årets nesodding» gis til lag, foreninger eller enkeltpersoner som har gjort en usedvanlig innsats på Nesodden innenfor områdene kultur, idrett eller frivillighet, og som bidrar til å videreutvikle Nesodden som lokalsamfunn på en positiv måte. Både enkeltpersoner, lag og foreninger kan komme med forslag.

 

Tilgjengelighetsprisen skal sette fokus på arbeidet for økt tilgjengelighet for mennesker med nedsatt funksjonsevne i Nesodden kommune. Prisen skal deles ut til noen som har lyktes spesielt med å legge forholdene til rette på en måte som inkluderer mennesker med nedsatt funksjonsevne. På den måten ønsker man at prisen vil bidra til å fjerne samfunnsskapte barrierer og skape positive holdningsendringer som i sin tur endrer praksis.

 

Viktig markering i et lokalsamfunn

«Felles for alle fire prisene er at de er med på å synliggjøre og løfte frem lag, foreninger eller enkeltpersoner som har gjort en verdifull innsats. Disse nominasjonene og prisene representerer noe som er viktig i et lokalsamfunn og som kan ha stor innvirkning i noens liv. Nesodden hadde vært et veldig fattigere samfunn uten dette engasjementet fra nesoddingene», sier Steinar Dahlen, virksomhetsleder Kultur og frivillighet. Det er også fint å se at det er en del unge blant de nominerte i år, tilføyer Dahlen.

Martin Lundquist, Anette Isachsen og Steinar Dahlen fra kommunalområdet Kultur, Næring og Idrett ser frem til å følge juryens arbeid og å hedre ildsjelene på Nesodden. Nesodden kommune/Torbjørn Andersen    

Endringer i prosessen

I år velger vi å gjøre noen endringer i prosessen og det er å åpne opp for hvem de nominerte er. Tidligere har dette vært en vel bevart hemmelighet frem til vinnere utnevnes og prisene deles ut. Vi tenker at det er flott å synliggjøre også de nominerte og at dette vil gi gode ringvirkninger i lokalsamfunnet og et enda større engasjement, sier Martin Lundquist, virksomhetsleder Park, idrett og friluftsliv.

 

Det gir verdi både til de som gir mye av seg selv og kan inspirere enda flere frivillige og at flere velger å gi sine stemmer i form av nomineringer, fortsetter Lundquist.

 

De nominerte til prisene i 2022 er:

«Årets kulturpris»:

Kari Agnor

Paal Nilssen- Love

Margrete Bratberg

Ingeborg Christophersen

 

«Årets idrettspris»

Victoria Nitteberg

Sjøstjerna Svømme og Livredningsklubb (rep. ved Kim Henrik Frønes)

Nesodden Skateboardklubb (ved Bjørn Nordlund og Knud Kleppe)

Lena Fixdal

Thea Helene Gammelgaard Sørbo

Nicolai Aarrestad

 

«Årets nesodding»

Fremad Janitsjar (ved Odd Harald Aaberg)

Astrid Løes Hokholt

Simen Andreas Godlien

Wibecke Holm Jøsang

 

«Tilgjengelighetsprisen»

Wibecke Holm Jøsang

Brattbakkens venner

Aleksander Lange og Bjørn Solbakken

Nesodden judoklubb

 

Se tidligere prisvinnere her

 

Arbeid i juryene

Nå vil juryene trekke seg tilbake og komme med sine innstillinger. Administrasjonen i NK videresender umiddelbart etter fristens utløp alle innkomne forslag til: Nesodden Folkeopplysningsråd, Nesodden kulturråd og Nesodden idrettsråd.


Innen 15. november sender Nesodden kulturråd og Nesodden idrettsråd sine respektive innstillinger til administrasjonen i NK.

 

Nesodden kulturråd uttaler seg om kulturpris og pris til Årets Nesodding, og Nesodden idrettsråd uttaler seg om idrettspris og pris til Årets Nesodding.

 

En jury, som representerer bidragsyterne til prisene, bestående av to personer fra administrasjonen/kulturvirksomheten i NK, en person fra Nesodden Folkeopplysningsråd og en person fra Kultur- og Mijløutvalget, behandler innstillingene innen 24. november. Juryens beslutning er endelig.

 

For Tilgjengelighetsprisen er det rådet for personer med funksjonsnedsettelse som er jury for prisen.

 

Prisene deles ut på julegrantenningen på Tangen 26. november.