Diskgolfbanen på Alværn er åpnet

Wibecke Holm Jøsang Alværn diskgolfpark ble nylig offisielt åpnet.

Banen ligger i tilknytning til Alværn ungdomsskole og er Nesoddens andre diskgolfbane. Det er også en diskgolfbane på Skoklefallsletta.


Alværn ungdomsskole hadde åpning av banen der alle elever og ansatte samlet seg ute ved hull 1. Assisterende rektor Wibecke Holm Jøsang holdt en kort tale der skolen takket Morten Johansen og Marius Moen som har stått på og hjulpet med å få til realisert prosjektet.

 

Jøsang fortalte også litt om at skolen har fått økonomisk støtte fra Røremidler fra Viken fylkeskommune og fra 2006-kullet som gikk ut av skolen i våres. Etter snorklipp kastet Philip (en elev) banens første offisielle kast. Deretter fikk to elever fra hver klasse spille banen gjennom ved å konkurrere trinnvis.

Wibecke Holm Jøsang  

Banen består av 12 hull i ganske kupert terreng. Den er åpen for alle. Tar man en tur med litt mindre barn er det ikke noe problem å kun ta hullene som ligger i nærheten av skolen. Man trenger 1-1,5 time for å spille seg gjennom hele banen. Det er gjennomført flere dugnader for å rydde kvist og det er tatt ned ganske mye mindre trær og busker for å gjøre banen slik den står i dag.

 

15. november bygges informasjonsskilt og lost-disk-kasse som man finner ved parkeringsplassen til skolen (skolens sydside). Husk å skrive navn og telefonnummer på baksiden av diskene før dere setter i gang.

 

- Planen videre er å utvide til 18 hull i løpet av våren 2023. Vi håper å få til dette hvis vi får lov av grunneier og får nok dugnadshjelp, sier assisterende rektor Wibecke Holm Jøsang ved Alværn ungdomsskole.

 

Her finner du mer om diskgolfbanen på Skoklefall