Detaljregulering Sofienlund, invitasjon til informasjonsmøte

I møte 26.06.2018 vedtok plan- og teknikkutvalget i Nesodden kommune at forslag til detaljregulering for Sofienlund legges ut til offentlig ettersyn.

Fristen for høringsuttalelser er satt til 14.09.2018.

 

Link til saken med alle plandokumenter

 

Nesodden kommune og forslagsstiller Stiftelsen Sofienlund ønsker med dette å invitere berørte parter og grunneiere til informasjonsmøte om planforslaget og videre prosess i Fjellstrand Grendehus onsdag 29.08.2018 kl. 18.00 – 19.30.

 

Vel møtt!

Fant du det du lette etter?