Informasjon om korona

Her finner du oppdatert informasjon om koronasituasjonen i Nesodden kommune.
 

Gå til informasjon om koronavirus

Det nærmer seg hagesesong – tips for å unngå spredning av fremmede arter og for å ivareta biomangfoldet vårt

Klikk for stort bildeVisste du at hageplanter som spres i naturen er en av de største truslene mot biologisk mangfold? Hele 70 prosent av arter på Fremmedartslisten er blomsterplanter. Vanlige planter som ikke er en trussel i hagen, kan være til skade hvis de kommer på avveie. I naturen kan de konkurrere ut sjeldne og truete arter, bringe med seg skadelige sopp og insekter, endre jordsmonnet og overta store arealer. Et eksempel er kanadagullris som i dag dekker store arealer i Oslo og Akershus eller hagelupin som i tillegg til å konkurrere ut andre planter, endrer jordsmonnet.

Nesodden kommune jobber aktivt for å bekjempe fremmede arter på kommunens eiendommer. Men skal vi klare å få plantene under kontroll, må også hageeiere være oppmerksomme så ikke plantene spres fra deres eiendommer.

Spesielle problemarter som prioriteres i kommunen er:

Parkslirekne
Brunstorkenebb
Kjempebjørnekjeks
Kjempespringfrø
- Russesvalerot

 

Hva kan du gjøre?

Riktig håndtering av hageavfall:
Det er svært viktig at hageavfall som inneholder fremmede, skadelige arter, leveres i lukket sekk til godkjent avfallsmottak (Teigen) og behandles på riktig måte der (egen container som går til forbrenning). Det er gratis å levere hageavfall til gjenvinningsstasjonene til Follo Ren. Se nettsidene deres for åpningstider m.m.: www.folloren.no

Husk, det er forbudt å dumpe hageavfall i naturen!

 

Riktig valg av hageplanter:
Unngå å plante fremmede arter i hagen din, velg heller stedegne, pollinatorvennlige planter. Mer informasjon og tips her: www.blomstermeny.no

 

Meld ifra om nye forekomster:
Dersom du ser nye forekomster av fremmede arter i kommunen, ber vi om at du sender en e-post til post@nesodden.kommune.no

 

Bekjempelse:
Bekjemp arter på egen eiendom og arranger dugnader der du bor. Ser du mange fremmede arter der du bor, ta initiativ om dugnader. Regionale, frivillige organisasjoner, institusjoner og private virksomheter kan søke om støtte til tiltak mot fremmede arter fra miljødirektoratet innen 15. januar hvert år: https://soknadssenter.miljodirektoratet.no/


Spre ordet:
Snakk med naboer, hagesentre og foreninger om hvilken trussel fremmede hageplanter utgjør for naturen vår og hva de kan gjøre for å unngå spredning.

 

I brosjyrene under finner du mer informasjon om uønskede arter og hvordan de kan bekjempes. 

Hagerømlinger - fra pryd til problem
Miljøvennlige hager uten fremmede arter