Den nye planeten på biblioteket

Velkommen til utstillingen Den nye planeten i hele februar på Nesodden bibliotek.

Fra utstilling. - Klikk for stort bildeUtstillingen Den nye planeten. Solveig Selj  

Hvilke regler skaper gode samfunn? Dette spørsmålet har Menneskerettighetsakademiet stilt mer enn 2300 enslige mindreårige asylsøkere siden 2008. Vandreutstillingen «Den nye planeten» synliggjør ungdommenes svar. Mellom 1. februar og 1. mars står utstillingen på Nesodden bibliotek.

– Vi håper mange tar turen til Nesodden bibliotek for å besøke «planeten». Ungdommene som medvirker i utstillingen har viktige refleksjoner rundt hva som er – og bør være – viktige samfunnsverdier. Man får også innsikt i det internasjonale menneskerettighetssystemet- det nærmeste vi i dag kommer universelle regler for å skape gode samfunn, sier prosjektleder i Menneskerettighetsakademiet Marit Langmyr.

Vandreutstillingen har sitt utgangspunkt i et gruppearbeid enslige mindreårige asylsøkere gjør når de deltar på Menneskerettighetsakademiets to-dagers kurs i menneskerettigheter. Ungdommene skal reflektere rundt hvilke verdier og regler som kan skape gode samfunn. Oppgaven er å lage en slags «grunnlov» med ti regler for en forestilt ny planet. Viktige elementer i utstillingen er 50 håndskrevne «planet-plakater», samt filmintervjuer med 13 av asylsøkerne der de forklarer nærmere om sine valg av regler. Utstillingen inkluderer også sitater av hva filosofer, politikere og aktivister har ment opp gjennom tidene, om hva som skaper gode samfunn. Også informasjon om Verdenserklæringen om menneskerettighetene (1948) og utviklingen av det internasjonale menneskerettighetssystemet etter andre verdenskrig er inkludert.

Utstillingen åpnet på Falstadsenteret i Trøndelag høsten 2019, og har siden vært på turné til 17 museer, bibliotek og andre visningssteder som Oslo MET, Deichman Torshov og Eidsvoll 1814.

Undervisningsmateriell for ungdom

Tematikken i utstillingen er relevant for  undervisning i menneskerettigheter og demokratisk medborgerskap. Menneskerettighetsakademiet har utviklet et undervisningshefte som inneholder aktiviteter elever kan gjennomføre før, under og etter besøket i utstillingen. Det er ønskelig at klasser sier fra til oss på biblioteket i forkant av besøk. Last ned undervisningsheftet her: Den nye planeten.

Samarbeidspartnere og støttespillere

Utstillingen er produsert av Menneskerettighetsakademiet i samarbeid med Eidsvoll 1814 og Rodeo arkitekter. Kulturrådet og Fritt Ord har gitt midler til å utvikle og produsere utstillingen. Sparebankstiftelsen DNB har finansiert visninger og utvikling av undervisningsmateriellet.

Foto: Solveig Selj