Budsjetthøring i Tangenten onsdag 13. november kl. 17.15

Klikk for stort bilde
Ordfører inviterer kommunens foreninger, lag og organisasjoner til budsjetthøring i Ungdomsarenaen i Tangenten onsdag 13. november klokken 17.15.

 

Du kan også følge høringen direkte på kommune-TV.

 

Program for kvelden:

 • Kl. 17.15 til 17.40
  Nesodden kulturråd
  Nesodden frivilligsentral
  Brattbakkens venner
   
 • 17.40 til 18.05 
  Norsk fysioterapiforbund
  Nesodden skateboardklubb
  Mental helse Nesodden
   
 • 18.05 til 18.30
  Nesodden biblioteks venner
  FAU Oksval barnehage, avdeling Blomsterveien
  Nesodden kirkelige fellesråd
   
 • 18.30 til 18.50
  Rådet for likestilling av funksjonshemmede
  Nesodden idrettsråd
   

Taletiden vil være på 5 minutter. Ønsker man å benytte seg av lokalets projektor, må egen PC/Mac medbringes. Innleggene gis fortløpende i bolker av 3 talere. Etter hver bolk gis de politiske partiene muligheten til å stille oppfølgingsspørsmål til talerne. Alle de politiske partiene som er representert i kommunestyret vil være representert under høringen.
 

Det er ønskelig at høringsinstansene, så langt det er mulig, kommenterer på helheten i budsjettet. Hvis man ikke har anledning til å stille på høringen er det også anledning til å sende et skriftlig høringsinnspill til budsjettet innen 13. november.
 

Kommunedirektørens forslag til Budsjett og økonomiplan 2020-2023 ble lagt frem for kommunestyret 25. oktober. Forslaget skal behandles i formannskapet 27. november og i kommunestyret 11. desember. Kommunedirektørens presentasjon av budsjettet er publisert på kommune-TV.

 

Til budsjettforslaget

 

Kommunedirektørens presentasjon av budsjettforslaget på Kommune-TV