Brunstorkenebb

Brunstorkenebb - nærbilde. Foto: Bård Bredesen

Planten brunstorkenebb (Geranium phaeum) er blitt et problem på flere eiendommer i Løes-området. Kommunen ber hageeiere bekjempe planten for å unngå at den sprer seg til verdifulle skogsområder.

 

Planten er en hageplante som er blitt svært dominerende på enkelte eiendommer i Løes-området. Den står oppført i Handlingsplan mot fremmede skadelige arter i Oslo og Akershus som er utarbeidet av Fylkesmannen.

 

Brunstorkenebb sprer seg både via rotsystemet og med frø, og der den har fått etablert seg skikkelig, finnes så å si bare denne planten. Kommunen og andre er derfor bekymret for at planten skal spre seg videre til verdifulle naturområder som for eksempel Røerskogen.

Brunstorkenebb. Foto: Bård BredesenVi kjenner ikke til at planten finnes andre steder i kommunen, men den selges på hagesentre, og det er derfor ikke usannsynlig at den finnes andre steder enn i Løes-området.

Med dette som bakgrunn ber vi hageeiere over hele Nesodden om å

a)  undersøke om planten finnes på deres eiendom og/eller i nærheten,

b)  bekjempe planten gjennom luking og/eller slått, og

c)  spre informasjon om denne problemplanten videre.

 

Bekjempelse

Planten blomstrer i juni og vil deretter sette frø. Ved eventuell luking bør man forsikre seg om at man får med alle plantedeler, inkludert røtter og frøkapsler, og kaste dette i søppelsekker som lukkes forsvarlig (teip eller lignende) og sendes til forbrenning. Slått bør foretas før planten har modne frø. Ellers kan slåtten bidra til å spre frøene.

Erfaring med bekjempelse av planten tilsier at sprøyting antakelig er nødvendig for å bli helt kvitt den der den har tatt helt overhånd. Sprøyting kan evt. kombineres med slått og/eller luking; at man for eksempel slår/luker det første året og sprøyter det som kommer opp neste år. Dette må gjentas til man er helt kvitt planten.

Ta kontakt med kommunen dersom du har store mengder av planten.

Nesodden kommune ønsker å kartlegge utberedelsen av brunstorkenebb i kommunen. Ved tips/spørsmål om planten og bekjempelse av denne, kontakt Nesodden kommune ved Lise Heier (tlf: 66 96 43 38, e-post: lise.heier@nesodden.kommune.no).