Blir vertskommune for en forfulgt kunstner

Nesodden har blitt medlem av ICORN, og med det en "friby" for en kunstner som er forfulgt i hjemlandet.

Bibliotekssjef Turid Turbekmo innledet da signering av Icorns skulle gjøres. Noen fulgte med i Teams fra utlandet.– Som friby vil Nesodden være hjemkommune for en kunstner fra et annet land. Gjennom å ta imot en forfulgt kunstner viser Nesodden kommune at vi står opp for det frie ord og angrep på ytringsfrihet, løfter blikket og viser innbyggerne at det som skjer globalt har konsekvenser lokalt. Det å invitere en forfulgt kunstner til å leve i vår kommune vil gi styrke og inspirasjon til lokalt kulturliv og internasjonalt arbeid, sier biblioteksjef Turid Turbekmo på Nesodden bibliotek.
 

Koordinerende rolle

ICORN (International Cities of Refuge Network) er et internasjonalt uavhengig nettverk som tilbyr forfulgte forfattere, journalister og kunstnere et fristed, eller en friby, hvor de skal kunne uttrykke seg fritt, uten å frykte for å bli sensurert eller kneblet.
 

– På Nesodden har vi bestemt at det er en skrivende person vi skal ta imot. Biblioteket vil ha ansvaret for koordineringen. Biblioteket og samarbeidspartnere vil tilrettelegge og bistå fribykunstneren i vedkommende sitt daglige virke, sier hun.
 

Fribyforfattere kommer til Norge på kvoten for overføringsflyktninger, og har mulighet til å bli værende også etter at deres formelle status som fribyforfatter er over etter to år. De fleste velger å bli boende i Norge, primært fordi situasjonen i hjemlandet ikke tillater at de kan reise hjem uten fare for forfølgelse og trusler.

 

I et nettverk med Mexico og Paris

Ordfører Truls Wickholm og kommunaldirektør Wenche Folberg signerte avtalen med ICORN 10. desember under et åpent arrangement i Tangenten. Mange holdt innlegg. Blant annet nestleder i ICORNs styre Annika Strömberg og executive director i ICORN Helge Lunde (begge via Teams på storskjerm), Ingeborg Kværne fra Norsk Pen og ikke minst forfatter Thorvald Steen. Sistnevnte ledet i 1993 et stort ytringsfrihetssymposum i Stavanger der kimen til ICORN ble lagt.


Kommunaldirektør Wenche Folberg signerer med ICORN som gjør Nesodden til en frikommune for forfulgte kunstnere, forfattere og musikere.    Ordfører Truls Wickholm signerer med ICORN som gjør Nesodden til en frikommune for forfulgte kunstnere, forfattere og musikere.    Ingeborg Kværne fra Norsk Pen.     Marius Morstøl Jenssen   

ICORN ble stiftet i Stavanger kulturhus i 2006. I 2014 ble gruppen utvidet fra å gjelde skrivende, til også å omfatte forfulgte kunstnere, inkludert musikere. Utenriksdepartementet gir stipender til fribyene. Administrasjonen til ICORN ligger i Stavanger.


Det per i dag 75 fribyer som er tilknyttet ICORN i verden, blant dem Detroit, Pittsburgh, Barcelona, Mexico City, Amsterdam og Paris. 18 fribyer er i Norge: Asker, Bergen, Bø, Drøbak, Harstad, Haugesund, Horten, Kristiansand, Larvik, Levanger, Lillehammer, Molde, Oslo, Skien, Stavanger, Tromsø, Trondheim og Nesodden.