Badevannsprøvene ble tatt fredag 19. august

Badevannsprøvene ble tatt på de ulike strendene fredag 19. august. Det kan ta noen dager før resultatene er klare så derfor anbefales det ikke å bade i perioden fra 19. - 22. august på de aktuelle strendene. Torbjørn Andersen

Årsaken til at det ikke anbefales å bade de aktuelle dagene er at Nesodden kommune sender prøvene videre for analyse. Kommunen har fått opplyst at det kan ta noen dager før prøvene er ferdig dyrket. Det betyr at det kanskje ikke foreligger noe resultat før mandag 22. august.

 

Det er inkuberingstiden på disse bakteriologiske testene som gjør at man ikke får resultater før de er ferdig dyrket.

 

Det er alltid tilknyttet en risiko for dårlig badevann rett etter styrtregn, men vannet blir som regel bra igjen så fort flomutløpene har stoppet og det er blitt vannutskifting ved stranden.

 

 

Disse strendene hadde utslag på prøvene

Kommuneoverlege Liv Tangløkken Hagen anbefaler derfor ikke å bade på følgende strender av helsemessige årsaker:

- Fagerstrand ved utløpet av bekken
- Flaskebekk Brygge
- Hornstranda
- Nesoddtangen Gård
- Oksval badestrand
- Hellviktangen
- Fjordvangen
- Kirkevika
- Presteskjær

 

Disse strendene hadde ikke utslag på prøvene

Prøvene er innenfor grensene på følgende strender:

- Linaro
- Alværnbukta
- Fjellstrand
- Fagerstrand badestrand
- Hellvik strand

 

NB! Nesodden kommune vil legge ut informasjon når vi får svarene fra badevannsprøvene.

 

Les mer om badevannskvalitet her

Les mer om hvordan prøvetakingen foregår her

Les mer om badeplasser og friområder på Nesodden