Badebingen er på plass ved Oksval strand

Etter lang tids arbeid med å få på plass en badebinge på Nesodden, ble det torsdag 26. mai montert en binge ved Oksval strand. Vi håper at mange vil få glede av det nye tilbudet!

Tilgjengelighet for alle

Kommunens strender skal gi innbyggerne mulighet for avkobling, naturopplevelse og fysisk aktivitet, og målet med badebingen er å gi flest mulig best mulig tilgang til vannet. Idéen bak konseptet er at folk i alle livets faser skal få mulighet til å ta seg et bad i friluft på egne premisser.

 

Badebingen på Oksval vil gjøre sjøen tilgjengelig for personer som av ulike årsaker ikke kan bade fra stranden. Personer med nedsatt funksjonsevne kan få oppleve å være selvhjulpne i vannet, eldre får en mer forutsigbar bademulighet, og de minste barna får en tryggere arena for svømmetrening utendørs.

 

Medvirkning fra råd og brukerrepresentanter

Både brukerrepresentanter, rådet for personer med nedsatt funksjonsevne og eldrerådet i kommunen har vært involvert i prosessen med utplasseringen av badebingen. 

 

-Endelig er badebingen satt ut, og vi håper den vil komme til nytte og glede! Vi i rådet for personer med funksjonsnedsettelse har gledet oss til dette øyeblikket helt fra vi spilte inn et ønske om universelt utformede strender i 2021, sier Berit Tidemann Rønning, leder av rådet for personer med nedsatt funksjonsevne.

 

Riktig beliggenhet

Ulike beliggenheter ble undersøkt før valget falt på Oksval strand. For at badebingen skal være tilgjengelig for alle, må den plasseres på et egnet område. Terrenget bør være minst mulig kupert og det må være dypt nok i vannet. For å sikre god og trygg adkomst er det også montert håndløper, gjerder og rampe ved badebingen.

 

- Det er fantastisk at badebingen endelig er sjøsatt på Oksval, sier Cathrine Kjenner Forsland. Denne investeringen vil utvilsomt gi svømme- og badeglede for mange mennesker. Derfor var dette også en viktig sak for kommunestyret.

 

- Jeg er begeistret for alle tiltak som legger til rette for inkludering og tilgjengelighet. Badebingen representerer en viktig helsefremmende investering, som gir alle muligheten til å nyte et bad i fjorden vår på egne premisser. Dette er et flott tilskudd til Nesodden! sier ordføreren.