Arbeid med lys - Skoklefallsletta aktivitetspark

Det ble arrangert NM på Skoklefallsletta tidligere i høst. Steinar Dahlen Som en del av videreutviklingen av Skoklefallsletta til Skoklefall aktivitetspark - en helhetlig utendørs aktivitetspark for egenorganisert aktivitet - starter nå kommunen arbeid med lys for Skoklefallsletta aktivitetspark.

Arbeidet vil hovedsakelig foregå på dagtid og gjelder fra og med 9. november og frem mot jul. I første rekke er det deler av skateparken, som ikke vil kunne brukes (gjelder ikke rampen). Vi beklager ubeleilighet for brukere.

 

I forhold til arealformålet med Skoklefallsletta så er dette en viktig utvikling, da Skoklefallsletta er en av de viktigste møteplassene på Nesodden. Lyset vil forlenge sesongen for bruken av Tufteparken, sandvolleyballbanene og skateparken.

 

Videreutvikling av Skoklefallsletta til Skoklefall aktivitetspark, som en helhetlig utendørs aktivitetspark for egenorganisert aktivitet, er et godt samarbeidsprosjekt mellom Eiendom og Park, idrett og friluftsliv - og utviklet i samarbeid med frivilligheten på Skoklefallsletta.

 

Prosjektet vil styrke kommunens satsing på barn og unge og økt samarbeid med frivilligheten, og være til stor glede i mange år framover.