Åpning av utstilling Middelalderinstrumenter på Ekelund seniorsenter.

Onsdag 6. september kunne utstillingen om Middelalderinstrumenter erklæres for åpnet på Ekelund Seniorsenter. Kunstneren Sverre Jensen og utstillingen har fått oppmerksomhet langt utover landegrensene, og onsdag fikk Ekelund besøk fra Spanias ambassade.

Et livslangt virke

Sverre Jensen har et livslangt virke som middelaldermusiker, arrangør, og instrumentbygger. Han har hentet inspirasjon fra spanske og europeiske kirker og gjenskapt instrumentene med utallige timer i verkstedet hjemme i Norge. Sverre Jensen skrev i 2021 boken Middelalderinstrumenter, han har undervist på skoler (blant annet Steinerskolen på Nesodden) og titter man litt ekstra godt i glassmonteret på Ekelund, kan man finne en Spellemannpris fra 1987 fra tiden med gruppen Kalenda Maya. Gruppen spiller middelaldermusikk med opprinnelse i land som Spania, Italia, Frankrike og Tyskland.

 

Steinar Dahlen, ønsket velkommen og informerte litt om all aktiviteten og det frivillige engasjementet som ukentlig skjer på Ekelund seniorsenter. Roar Hartung fortalte om «Gubbekjeller`n» og initiativet til utstillingen før Sverre Jensen kunne fortelle om sin historie.

 

Godt oppmøte på Ekelund

Storsalen på Ekelund ble fylt med historiefortelling og musikk av Sverre Jensen, Ann- Turi Ford og Gjermund Kolltveit, som satte stemningen før ordfører Cathrine Kjenner Forslag klippet snor og utstillingen ble åpnet.

 

«Det har vært et rørende frivillig engasjement for å få dette til. Nå skal det arbeides med utstillingens åpningstider og potensiale videre, men førstkommende lørdag mellom kl. 12-15:00 er det mulig å stikke innom Sverre Jensen og utstillingen i kjelleren på Ekelund», sier Steinar Dahlen, virksomhetsleder Kultur og frivillighet.