Åpent møte med presentasjon av idéer for Nesoddtangen brygge

Klikk for stort bildeMandag 4. november får alle de 17 forslagsstillerne til konkurranseutlysningen for Nesoddtangen brygge anledning til å presentere sin idé for Nesoddens innbyggere under et arrangement på Tangenten. Konkurransen gjaldt Nesoddtangen brygge og arealene som for tiden er regulert til parkeringsplass, samt arealet «gamlebrygga». 
 

Tid: 4. november kl.18.30-20.30
Sted: Ungdomsarenaen, Tangenten


Presentasjonen er publisert på kommune-TV.

Kommune-TV

Presentasjon av forslagene

Det har vært stor interesse rundt konkurransen og flere har ytret ønske om at forslagene bør gjøres allment tilgjengelige før de behandles politisk. Kommunedirektør har derfor i samråd med ordfører besluttet at det skal gjennomføres et åpent møte på Tangenten 4. november. Her vil alle forslagsstillerene som ønsker det få fem minutter hver til å presentere sine forslag. Det er ikke et krav at man stiller opp og presenterer sitt forslag for å være med i vurderingen.

 

Politisk behandling 27. november

Alle bidragene fra konkurranseutlysningen blir lagt frem til politisk behandling i formannskapsmøtet 27. november, og ikke i formannskapsmøtet 23. oktober, som det tidligere har vært lagt opp til. Kommunestyret vil kåre en eventuell vinner etter innstilling fra formannskapet.

 

Hva skjer etter kåring?

Valg av konsepter for eventuell utvikling av Nesoddtangen brygge, inkludert eventuell overføring av eierskap eller andre større veivalg av betydning, vil legges frem til drøfting og endelig vedtak i kommunestyret. Det er viktig å merke seg at dette har vært en idékonkurranse, og kommunen er verken forpliktet til å kåre en vinner, eller til å gå videre med et eventuelt vinnerforslag.