Å skrive historisk - et forfattermøte med Aina Basso og Aina Villanger

Lørdag 18.november møter du våre lokale forfattere Aina Basso og Aina Villanger på Nesodden bibliotek.

Forfatterfoto Aina ViIllanger: Baard Henriksen Forfatterfoto Aina Basso: Oda Berby

Våre lokale forfattere Aina Basso og Aina Villanger bruker begge historisk og dokumentarisk materiale i sine bøker. Lørdag 18.november klokka 12 presenterer de noen av sine aktuelle utgivelser og forteller om arbeidet med disse bøkene.

Aina Basso

Aina Basso er historiker og forfatter og har siden debuten i 2008 gitt ut åtte historiske bøker for barn, ungdom og voksne, både skjønn- og faglitterære. Hovedvekten i forfatterskapet ligger i den historiske romanen, og hun vil fortelle om arbeidet med romanene Inn i elden (2012), om hekseprosessene i Finnmark, og Ungen (2019), om englemakerskene i Kristiania, samt årets utgivelse Eg rissa desse runene, der hun har brukt virkelige runeinnskrifter fra middelalderen som inspirasjon til å skrive historiske noveller.

Aina Villanger

Aina Villanger er poet og forfatter og har gitt ut fire skjønnlitterære bøker for voksne. Særlig to av bøkene bygger på historisk materiale; Baugeids bok (2017) som omhandler den historiske skikkelsen Baugeid Dagsdatter som var abbedisse i Gimsøy Kloster på 1100-tallet, samt Onkel Arne og månen (2021), som omhandler Villangers egen onkel som døde på 60-tallet. I begge disse bøkene bruker Villanger historiske og allerede eksisterende kildetekster, og i foredraget vil hun snakke om hvordan hun har brukt kildematerialet som del av fortellingene.