Froskeskulpturen ved Skoklefallstien av kunstner og billedhugger Nils Aaslands  ble avduket mandag 1. februar. 

 

Det ble en  eventyrlig opplevelse for ca 160 barn fra Nesoddtangen skole, Kongleveien og Heia barnehage.

 

Skilt i rundkjøringen

I årets første snøfall stilte morgenfriske foreldre opp mandagstrafikken i Kongleveien for å minne om at det er foreldrene som kan skape tryggere forhold for barna i trafikken. Allerede i rundkjøringen møttes man med et skilt med spørsmålet "Må du kjøre barna til skolen i dag?".

 

Blide representanter for FAU på Nesoddtangen skole og Kongleveien barnehage møtte barn og voksne med reflekser, pepperkaker og små parkeringsanvisninger. Politiet stilte også opp med gode råd.

På en 100-meters strekning av rv. 156 like nord for Skoklefallkrysset er det et kryssingssted for amfibier. Hver vår skal padder, frosk og salamandere i hundretall over veien for å komme til det idylliske Skoklefallet der nye generasjoner skal lages.

 

I forbindelse med amfibieundergangen som ble bygget i 2007 ved Skoklefall, begynte kunstner og billedhugger Nils Aasland på skulpturen «Fire frosker».

 

Skulpturen er nå ferdig og innkjøpt av Nesodden kommune.

Jordklode med mennesker i mange farger rundt, hånd i midten - illustrasjon

Vi opplever at det er et stort engasjement for å hjelpe flyktninger! Nesodden Frivilligsentral samarbeider med kommunens virksomhet «Integrering og mangfold» (som består av avdelingene Flyktningtjenesten, Introsenteret og bofellesskap for enslige mindreårige flyktninger). Vi ønsker å starte gode aktiviteter for nesoddinger, denne gangen med spesielt fokus på bosatte flyktninger.

Vi ønsker å forbedre vår kommunikasjon med våre innbyggere og samarbeidspartnere.

 

Hjelp oss ved å svare på noen korte spørsmål!

 

Nederst på alle nettsider finnes det nå også knapper hvor du kan fortelle om du finner det du leter etter, eller etterlyse informasjon.

 

Vi mottar også forslag til andre forbedringer her:  post@nesodden.kommune.no.

 

Hvordan ønsker du å få informasjon fra kommunen?

 

11. november blir den nye fjernvarmesentralen i Bjørnemyrdalen offisielt åpnet. Det er en bioenergisentral som fyres med flis, og blir en felles energisentral for Sunnaas sykehus og Nesoddtunet bo- og behandlingssenter.

En refleks kan bety forskjellen mellom liv og død og er derfor en svært billig livsforsikring i høst- og vintermørket som nå står for døren.

 

Uten refleks i mørket har en bilist i 50 km/t bare to små sekunder på å se deg. Finn derfor frem refleksen i dag!

 

 

 

Tips til refleksbruk

  • Refleksen bør henge i knehøyde.
  • Bruk to reflekser for å bli sett fra begge sider.
  • Små barn bør alltid bruke refleksvest når de ferdes ute trafikken.
  • Riper og skraper svekker refleksjonsevnen.
  • Refleksbånd på klær mister sin refleksjonsevne ved gjentatt vasking.
  • Alle godkjente reflekser skal være merket med CE EN 13356.
Ordfører, varaordfører og rådmann leder møtet etter valg av ledelse.

Det første kommunestyremøte i valgperioden 2015 til 2019 ble holdt i Ungdomsarenaen i dag, torsdag 8. oktober.

 

 

Som alltid, på det første møte i en ny valgperiode, ble det bl.a. i kveld foretatt valg av ordfører, varaordfører og formannskap.

 

 

Nina Sandberg og Christian Hintze Holm ble foreslått til ordførervervet.
Nina Sandberg fikk flest stemmer og fortsetter som ordfører de neste 4 årene.
Erik Adland ble valgt til varaordfører.

Gyllen høst. Foto: Marianne Rand-Hendriksen

Høsten er her, og denne uken starter vannverket med å stenge sommervannet  på Fjellstrand for i år. 

 

 

Hva skal du gjøre i helgen? Ingen tvil - bli kulturist!

 

Se hele det rikholdige programmet på www.kulturisten.no

Nesodden kirke. Foto: Marianne Rand-Hendriksen

Virksomhet Eiendom beklager at vedlikeholdet av kirkegårdene på Nesodden har fått et etterslep. Gode vekstforhold i sommer i kombinasjon med sykdom og ferieavvikling har ført til at kirkegårdene ikke er så godt stelt som vi alle ønsker.
Vi har fremdeles litt redusert personell til vedlikeholdet, men håper opplevelsen for besøkende vil være bedre neste uke, sier virksomhetsleder for Eiendom, Marlen Grønlie. 

Babygruppe

Har du brukt Myklerud helsestasjon? Fra høsten 2015 vil driften midlertidig legges til Nesoddtangen helsestasjon på grunn av manglende bemanning med lege. Helsesøster har ikke anledning til å gi vaksiner alene, og for å kunne gi et tilfredsstillende og forsvarlig tjenestetilbud, vil alle helsekontrollene med lege og helsesøster bli foretatt på Nesoddtangen helsestasjon.

 

Alle hjemmebesøk til nyfødte, og andre som har behov for hjemmebesøk, vil foregå som vanlig i det enkelte hjem.

Sti med dekkbark

Kommunen bruker dekkbark på stiene av flere årsaker. Det er gjenbruk av et naturstoff som forbedrer stiens egenskaper for brukerne samt at det hindrer gjengroing. Det gir en bedre såle for snøen, blir jevnere, myk og mindre gjørmete for hester og gående. 

 

Kommunen har nå blitt varslet om at dekkbarken også inneholder kvernet avfall. Vi tar problemet med forurensning av dekkbark i lysløpa mellom Skogbrynet på Fjellstrand og Midtveien svært alvorlig og følger opp deretter.

Barn

Foto: KT

Regjeringen innfører en nasjonal ordning som sikrer at ingen familier skal betale mer enn seks prosent av inntekten for en barnehageplass. Samtidig økes maksprisen fra 1. mai til 2.580 kroner, en realøkning på 100 kroner sammenlignet med i 2014.

 

Nesodden kommune arbeider nå med å utarbeide nye administrative bestemmelser og informasjonsbrev som skal ut til alle foreldre med barn i barnehage. Brevet vil gi informasjon om den nye bestemmelsen, informasjon om hvordan man skal søke om moderasjon og vil inneholde vedlegg med det nye søknadsskjemaet. Endringene omfatter både kommunale og ikke-kommunale barnehager.

Gård med gul eng

Fra 2014 har kommunene Vestby, Ski, Ås, Frogn, Nesodden og Oppegård inngått ny avtale om felles landbrukskontor, Follo landbrukskontor.

Samarbeidet er organisert som et administrativt kommunesamarbeid etter kommuneloven med Ås som vertskommune.

 

Landbrukskontoret forvalter tilskuddsordninger, lover og forskrifter som gjelder for jordbruk og skogbruk i kommunene. Kontoret deltar med faglige innspill til kommuneplaner, reguleringsplaner, kommunale vannmiljøplaner, m.m.

 

Follo landbrukskontor har egen hjemmeside som du finner her: www.follolandbruk.no